Informacje o sytuacji transportowej z dnia 29 października 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska podejmuje działania zwiększające gotowość UE na walkę z koronawirusem i rozszerza środki reagowania w całej Unii. Komisja Europejska uruchamia szereg dodatkowych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ratowanie życia ludzkiego i zwiększenie odporności rynku wewnętrznego. Oznacza to m. in. możliwość szerszego zastosowanie uprzywilejowanych korytarzy transportowych. Powstały również dodatkowe wytyczne ułatwiające stosowanie tego mechanizmu w praktyce w takich aspektach jak dokumentacja elektroniczna oraz dostępność punktów odpoczynku i tankowania paliwa. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby swobodny przepływ towarów na jednolitym rynku odbywał się bez przeszkód. Pełna treść komunikatu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1986.

Informacje nt. Zielonych Korytarzy: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200685-green-lanes-upgrade_en.pdf.

Ponadto, jak podaje Ambasada RP w Mińsku, od 29.10.2020 r. wjazd z Polski na terytorium Białorusi przejściami drogowymi został wstrzymany decyzją strony białoruskiej. Przez granicę przepuszczani są jedynie kierowcy samochodów ciężarowych oraz pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych. Wjazd na terytorium Białorusi nadal jest możliwy drogą powietrzną przez międzynarodowe lotnisko w Mińsku.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/bialorus/komunikat-dot-zmiany-zasad-wjazdu-na-terytorium-bialorusi.

About Administrator