Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 stycznia 2022 r.

w ramach monitorowania sytuacji transportowej oraz w ślad za zaproszeniem Oxford Research do udziału w konsultacjach przekazuję do uprzejmej wiadomości informację, że DG MOVE KE zleciła w ostatnim czasie badania w zakresie skutków ewentualnej zmiany przepisów dot. czasu pracy i odpoczynku kierowców autobusów i autokarów w przewozach okazjonalnych, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.

Badanie realizowane przez firmę Oxford Research potrwa do 15 lutego 2022 roku i dostępne jest  pod linkiem: EUSurvey – Survey (europa.eu) oraz w j. polskim EUSurvey – Ankieta (europa.eu). Grupą docelową są wszystkie zainteresowane strony, w tym kierowcy zawodowi oraz przewoźnicy wykonujący przewozy autobusami i autokarami, organizacje przedstawicielskie.

About Administrator