Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 lipca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że od 26 lipca 2021 r. Finlandia zniosła kontrole na granicach wewnętrznych, ale przyjezdnych obowiązują specjalne przepisy ustawy o chorobach zakaźnych.

Kontrole na granicach wewnętrznych zostały zniesione, co oznacza, że ruch z krajów UE i Schengen do Finlandii jest dozwolony bez ograniczeń. Wjazd spoza EU/Schengen jest nadal ograniczony i wymaga uzasadnienia – dotyczy to podróży m.in. z Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Turcji. Decyzje te mają obowiązywać do 22 sierpnia 2021 r. Prawo wjazdu przysługuje w podróży z dowolnego państwa pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o otrzymaniu pełnej serii szczepień zatwierdzoną szczepionką przeciw COVID-19 przy zastrzeżeniu, że ostatnia dawka została podana co najmniej 14 dni przed przyjazdem.

Chociaż kontrole na granicach wewnętrznych zostały zniesione, wszystkie osoby przybywające do Finlandii obowiązują nadal wymogi i nakazy określone w ustawie o chorobach zakaźnych, a także instrukcje wydane przez przedstawicieli służby zdrowia.

Więcej informacji na temat zasad przekraczania granicy można znaleźć na stronie fińskiej Straży Granicznej https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic oraz na stronie polskiej placówki dyplomatycznej https://www.gov.pl/web/finlandia/finlandia—zasady-wjazdu-aktualizacja-na-biezaco

Ponadto wjazd na Węgry drogą lądową lub wodną z terytorium Austrii, Chorwacji, Rumunii, Serbii, Słowacji lub Słowenii odbywa się – bez względu na obywatelstwo – według generalnych zasad, bez dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. W przypadku wjazdu na Węgry z terytorium Ukrainy obowiązuje wymóg potwierdzenia ochrony przed COVID-19 (szczepienie, test lub przechorowanie COVID-19). Osoby przekraczające granicę w związku z pracą w transporcie towarowym mogą wjechać na terytorium Węgier bez dodatkowych obostrzeń. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/wegry/wjazd—przejazd—pobyt-na-wegrzech4

Dodatkowo od wtorku 27 lipca br. Holandia i Hiszpania klasyfikowane są przez rząd Niemiec jako obszary o wysokiej zachorowalności. Od niedzieli 25 lipca br. w Niemczech weszły w życie następujące zmiany dotyczące klasyfikacji obszarów zagrożonych występowaniem koronawirusa:

Gruzja została sklasyfikowana jako obszar o wysokiej zachorowalności.

Następujące państwa i regiony zostały uznane za obszary ryzyka:
1. Dania (z wyłączeniem Grenlandii)
2. we Francji: regiony Korsyka, Oksytania, Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i departament zamorski Martynika
3. Irlandia
4. Malta
5. Monako

W załączeniu dokumenty prezentujące aktualne przepisy federalne mające zastosowanie dla powyższych rejonów. Wprowadzono poprawkę do § 4, obowiązującą od 28 lipca br., dotyczącą wymogów kwarantanny przy wjeździe do Niemiec z obszarów występowania koronawirusa. Zwolnienia dla pracowników transportu nie uległy zmianie.

About Administrator