Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 grudnia 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej, uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska osiągnęła porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie warunków przyszłej współpracy z Unią Europejską.

Umowa obejmuje nie tylko handel towarami i usługami, ale również szeroki wachlarz innych dziedzin będących przedmiotem zainteresowania UE, takich jak inwestycje, konkurencja, pomoc państwa, przejrzystość podatkowa, transport lotniczy i drogowy, energia i zrównoważony rozwój, rybołówstwo, ochrona danych i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_2531

Najistotniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące umowy o handlu i współpracy UE-Wielka Brytania zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_2532

Ponadto Ambasada RP w Królestwie Niderlandów poinformowała o zmianie wymagań dotyczących testów na COVID-19. Holenderskie władze zdecydowały o wprowadzeniu od 29 grudnia br. obowiązku okazania przez osoby przekraczające granicę kraju samolotem, pociągiem, autokarem, statkiem i promem negatywnego wyniku testu na COVID-19 oraz podpisanego oświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Z powyższego obowiązku wyłączone są m.in. osoby podróżujące bezpośrednio z krajów, które nie są sklasyfikowane jako obszary wysokiego ryzyka, pracownicy przygraniczni i studenci z obszarów przygranicznych, osoby pracujące przy transporcie towarów. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
 https://www.gov.pl/web/holandia/obowiazek-okazania-negatywnego-wyniku-testu-na-covid-19-dla-wszystkich-podrozujacych-droga-powietrzna-do-krolestwa-niderlandow oraz https://www.government.nl/latest/news/2020/12/24/negative-pcr-test-declaration-also-required-for-travel-by-international-coach-train-and-ship

Dodatkowo, na podstawie informacji uzyskanych od strony holenderskiej za pośrednictwem Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że szczegóły dotyczące cyfrowej platformy Portbase, która będzie funkcjonowała w holenderskich portach promowych od 1 stycznia 2021 r. i która będzie obowiązkowo wykorzystywana dla wszystkich frachtów tranzytowych, przewoźników, itd., znajdują się pod adresem: www.getreadyforbrexit.eu oraz
https://www.gov.pl/web/holandia/jak-przygotowac-sie-do-brexitu-pytania-i-odpowiedzi

Ambasada RP w Londynie opublikowała aktualizację informacji dla podróżujących między Wielką Brytanią a Polską w okresie poświątecznym. Komunikat dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/mozliwosc-podrozy-miedzy-wielka-brytania-a-polska-w-dniach-poswiatecznych.

Ambasada RP w Bratysławie, w uzupełnieniu informacji z dnia 22 grudnia 2020 r., przekazała, iż w dniach 1 oraz 6 stycznia 2020 r. dozwolony będzie tranzyt pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego przez terytorium Słowacji. Informacja dostępna jest pod adresem: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nakladne-vozidla-maju-pocas-vianoc-povoleny-dojazd-policia-povolila-aj-tranzit

Ponadto przekazuję, iż Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, na podstawie informacji przesłanych przez Komisję Europejską, poinformował o wprowadzonych zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 tymczasowych i ograniczonych odstępstwach od stosowania przepisów socjalnych w wybranych krajach.

Szczegółowe, aktualizowane na bieżąco informacje publikowane są przez Komisję Europejską pod adresem:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers.pdf

About Administrator