Informacje o sytuacji transportowej z dnia 26 października 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję informację strony austriackiej o nowych zasadach, które będą obowiązywać w tym kraju od 1 listopada br.
Od 1 listopada br. pracownicy, właściciele i operatorzy mogą wchodzić do miejsca pracy (gdzie nie można wykluczyć kontaktu fizycznego z innymi ludźmi) tylko z potwierdzeniem testu, wyzdrowienia lub szczepienia (wg klasyfikacji niemieckiej: 3G, brytyjskiej: TRV, KE: DCC). Za kontakty w rozumieniu powyższego zdania, nie uznaje się maksymalnie dwóch kontaktów fizycznych dziennie, odbywających się na zewnątrz i nie dłuższych niż 15 minut każdy (np. kierowcy zawodowi). Od 1 do 14 listopada br. brak certyfikatu 3G-/TRV/DCC można zastąpić zakładając maskę FFP2:
· za test uznaje się oficjalny certyfikat w języku niemieckim lub angielskim – test antygenowy nie starszy niż 24 godziny, test PCR nie starszy niż 72 godziny lub oficjalny dowód obecności przeciwciał nie starszy niż 90 dni,
· za wyzdrowienie uznaje się posiadanie oficjalnego świadectwa wyzdrowienia w języku niemieckim lub angielskim nie starszego niż 180 dni,
· szczepienie oznacza posiadanie urzędowego zaświadczenia w języku niemieckim lub angielskim o przyjęciu drugiej lub trzeciej dawki szczepienia, nie starszego niż 360 dni dla szczepionek dwudawkowych, lub o przyjęciu drugiej lub trzeciej dawki nie starszego niż 270 dni oraz 360 dni w przypadku preparatów jednodawkowych,
· przebyte zakażenie oraz jedno lub więcej szczepień nie starszych niż 360 dni są również traktowane jako ważne szczepienie.
Samoloty, pociągi, ciężarówki, autobusy i autokary, taksówki, statki nie są wyłączone z powyższego wymogu.

Ponadto 25 października br. Republika Czeska wpisała Polskę na listę państw o wysokim zagrożeniu COVID-19. Osoby niezaszczepione, a także bez zaświadczenia o przebyciu choroby, będą zobowiązane do poddania się kwarantannie po wjeździe na teren Czech. Z obowiązku testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego zwolnieni są m. in.:
· pracownicy transgraniczni (pendlerzy),
· osoby podróżujące do Czech drogą lądową z państw bezpośrednio sąsiadujących do 24h w uzasadnionym celu,
· osoby podróżujące tranzytem do 12h,
· pracownicy transportu międzynarodowego.

Niezależnie od powyższego, w celu skorzystania w Czechach z infrastruktury hotelowej i restauracyjnej podróżujący z Polski również muszą posiadać: zaświadczenie o zaszczepieniu, przechorowaniu koronawirusa bądź negatywny wynik testu. Więcej informacji: Republika Czeska – zasady tranzytu i podróżowania – Polska w Czechach – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Od 25 października, w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce, obowiązują też nowe zasady wjazdu do Estonii dla podróżujących z Polski. Bez ograniczeń mogą podróżować jedynie osoby w pełni zaszczepione bądź ozdrowieńcy, legitymujący się stosownym certyfikatem UE. Pozostałe osoby muszą okazać negatywny wynik testu na COVID-19, wykonanego metodą PCR (najdalej 72 godziny przed przybyciem) albo RDT (najdalej 48 godzin przed przybyciem). Brak testu oznacza konieczność poddana się płatnemu testowi przy przekroczeniu granicy; do czasu uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje kwarantanna. W przypadku osób podróżujących tranzytem przez inne państwa UE (Litwę i Łotwę) obowiązują takie zasady, jak przy przyjeździe z tych państw. W tym przypadku również osób w pełni zaszczepionych bądź ozdrowieńców, legitymujących się stosownym certyfikatem, nie obowiązują ograniczenia. Pozostałe osoby obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Pełna treść komunikatu: Nowe, zaostrzone zasady wjazdu do Estonii dla podróżujących z Polski – Polska w Estonii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

About Administrator