Informacje o sytuacji transportowej z dnia 26 kwietnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury uprzejmie informuję, że nastąpiły zmiany w regulacjach dotyczących podróżowania do Słowenii.

Podróżni przybywający do Słowenii z krajów o wysokim zagrożeniu epidemiologicznym (całe terytorium Polski) podlegają obowiązkowej kwarantannie poza kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami. Bez negatywnego wyniku testu i kwarantanny na terytorium RSI wjechać mogą, między innymi:

  • pracownicy transportu międzynarodowego posiadający świadectwo kwalifikacji uznane na szczeblu międzynarodowym, które jest wystarczające do poświadczenia, że dany pracownik prowadzi działalność w zakresie transportu międzynarodowego; w przypadku braku takiego świadectwa wystarczy zaświadczenie podpisane przez pracodawcę;
  • pracownicy transportu międzynarodowego dostarczający towary do/z Słowenii lub przewożący osoby pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w nieprzekraczalnym czasie 8 godzin;
  • osoby w tranzycie, pod warunkiem opuszczenia terytorium RSI w nieprzekraczalnym czasie 12 godzin.

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/slowenia/zmiany-w-regulacjach-dotyczacych-podrozowania-do-slowenii.

Ponadto obowiązywanie restrykcji nakładanych na kierowców ciężarówek na terytorium Grecji zostaje przedłużone do 3 maja 2021 roku.

About Administrator