Informacje o sytuacji transportowej z dnia 25 stycznia 2022 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w ramach uzupełnienia komunikatu Komisji Europejskiej przesłanego dnia 12 stycznia br. uprzejmie przekazuję informację otrzymaną z KE DG MOVE o uruchomieniu i udostępnieniu środowiska produkcyjnego dot. zarządzania zgłoszeniami delegowania Road Transport Posting Declaration portal (RTPD).

Na portalu umieszczone zostały często zadawane pytania oraz samouczki wideo wyjaśniające krok po kroku, jak korzystać ze strony. Zarówno FAQ, jak i samouczki wideo są dostępne we wszystkich językach wspólnotowych; należy jednak pamiętać, że obecnie są to tłumaczenia automatyczne, a oficjalne tłumaczenia zostaną udostępnione w nadchodzących dniach. Link do portalu: https://www.postingdeclaration.eu/landing.

Nagrania wideo z sesji szkoleniowych na temat RTPD, które odbyły się w grudniu 2021 r., dostępne są po linkiem European Labour Authority – YouTube. Dodatkowo, środowisko szkoleniowe RTPD dla uczestników szkoleń oraz dla przewoźników drogowych, jako końcowych użytkowników Portalu, pozostanie dostępne pod adresem https://www.postingdeclaration-training.eu/landing do odwołania, aby umożliwić Państwu przetestowanie portalu przed użyciem go w celach zawodowych.

Ponadto KE zwraca uwagę na ograniczenie, które może wystąpić w tej początkowej wersji – jeśli podczas pierwszego logowania pojawi się komunikat „Odmowa dostępu” (Access Denied), należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami (w zależności od sytuacji):

1. Użytkownik kliknął „przejdź do mojego konta” („go to my account”), ale nigdy nie był zarejestrowany w portalu:
a. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do portalu. Użytkownik musi być właścicielem konta firmowego lub otrzymać do niego zaproszenie.
2. Użytkownik był w trakcie tworzenia nowego konta firmowego:
a. Użytkownik musi kliknąć „załaduj aplikację ponownie” („reload application”) w komunikacie o błędzie i ponownie kliknąć niebieski przycisk „utwórz konto” („create account”) .
b. Problem zostanie rozwiązany, a proces tworzenia firmy zostanie wznowiony.
3. Użytkownik został zaproszony e-mailem i po zalogowaniu się na konto EU Login wyświetla się błąd :
a. Użytkownik musi ponownie uruchomić proces zaproszenia, korzystając z łącza zaproszenia otrzymanego wcześniej e-mailem
b. Problem zostanie rozwiązany, a proces rejestracji zostanie wznowiony.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bezpośrednio w portalu, dostępna jest strona pomocy: https://www.postingdeclaration.eu/help

Ponadto uprzejmie informuję, że osoby przybywające do Finlandii podlegają kontroli prowadzonej oddzielnie przez straż graniczną i służby zdrowotne.

Kontrola graniczna

Straż Graniczna decyduje o możliwości wjazdu na teren Finlandii. Podróżni muszą przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa (antygenowego lub PCR) nie starszy niż 48 godzin oraz jedno z zaświadczeń:

W ramach monitorowania sytuacji transportowej oraz w ślad za komunikatem Komisji Europejskiej przekazuję również do uprzejmej wiadomości zaproszenie do zgłaszania uwag w zakresie rewizji dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnej masy i maksymalnych wymiarów pojazdów ciężkich („Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym”) będącej częścią strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności oraz związanego z nią planu działania. Nadesłane opinie zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad tą inicjatywą. Uwagi można zgłaszać pod linkiem Commercial vehicles – weights and dimensions (evaluation) (europa.eu) oraz w j. polskim Pojazdy użytkowe – masa i wymiary (ocena) (europa.eu) w terminie do 18 lutego br.

Ponadto na podstawie komunikatu przekazanego przez Ambasadę RP w Bratysławie, na prośbę Departamentu Spraw Europejskich i Relacji Międzynarodowych Ministerstwa Transportu i Budownictwa Słowacji, informujemy, że od 1.03.2022 r. dojdzie do zmian w liście wyznaczonych odcinków autostrad i innych dróg publicznych podlegających elektronicznemu poborowi opłat drogowych (myto). Związane są one z tym, że w 2021 r. oddano do użytku kilka odcinków autostrady D4 (obwodnica Bratysławy) oraz drogi ekspresowej R7 (Bratysława – Holice – Dunajská Streda).
Poprzez zmiany dojdzie do stworzenia bezpłatnego korytarza transportowego na odcinku: skrzyżowanie D4/D2 Bratysława, Jarovce – Lužný most – skrzyżowanie D4/R7 Bratysława, południe – skrzyżowanie R7/D1 Bratysława, Nivy – autostrada D1 w kierunku na Żylinę (vide zał.). Celem strony słowackiej jest zmniejszenie intensywności tranzytu na odcinku: skrzyżowanie D1/D2 Bratysława, Pečňa – skrzyżowanie D1/R7 Bratysława, Nivy, włączając w to Prístavný most przez rzekę Dunaj – odcinek ten stanie się odcinkiem płatnym.
Po zbudowaniu skrzyżowania autostrad D1/D4 (planowane zakończenie prac: 2024 r.), korytarz tranzytowy zostanie przekierowany tak, aby wykorzystana została cała trasa autostrady D4 aż do skrzyżowania z autostradą D1.
Przedmiotowe zmiany zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia ministra transportu i budownictwa SK nr 228/2020, w wersji zmienionej rozporządzeniem nr 524/2021 (https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-524).
Aktualne informacje nt. odcinków autostrad i innych dróg publicznych podlegających elektronicznemu poborowi opłat drogowych na SK są dostępne na stronie internetowej: www.emyto.sk.

Dodatkowo, opublikowano zaktualizowane warunki wjazdu do Austrii, które obowiązywać będą do dnia 28.02.2022 r. Osoby podróżujące z obszarów uznanych za bezpieczne (m.in. z Polski) obowiązuje zasada „2G +”:
– przedstawienie dokumentu potwierdzającego szczepienie lub przebycie choroby COVID-19 oraz
– przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR.

Osoby zaszczepione są zwolnione z przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR o ile:
–  przyjęły szczepienie przypominające lub
–  przedstawią zaświadczenie lekarskie, które będzie odpowiadać poniższym przesłankom:
potwierdzi wystąpienie infekcji w ciągu ostatnich 90 dni oraz jej ustanie w czasie wydania dokumentu,
zostało wydane nie wcześniej niż 14 dni po pierwszych symptomach infekcji;
pomimo pozytywnego wyniku testu PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 nie istnieje ryzyko zakażenia innych osób.

Kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji.
 W przypadku tranzytu przez Austrię konieczne jest spełnienie warunków umożliwiających wjazd z Austrii do kolejnego kraju. Więcej informacji: Przyjazd i tranzyt przez Austrię – Polska w Austrii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

About Administrator