Informacje o sytuacji transportowej z dnia 25 stycznia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazuję, że Ambasada RP w Paryżu opublikowała na swojej stronie informację, że od niedzieli, 24 stycznia 2021 r. każda osoba od ukończenia 11 roku życia podróżująca do Francji samolotem lub promem z terenu państwa Unii Europejskiej, w tym Polski oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, Saint-Martin, Szwajcarii i Watykanu jest zobowiązana do przedstawienia przewoźnikowi negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży.

Kierowcy samochodów ciężarowych przypływający promem z Irlandii mogą w drodze wyjątku okazać negatywny wynik testu antygenowego wykrywającego białko N SARS-Co-V-2.

Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy osób podróżujących drogą lądową, w tym kierowców samochodów ciężarowych, pasażerów autobusów i pociągów oraz osób podróżujących samochodem. Podróżni przybywający z terenu UE i wymienionych wyżej państw nie są też zobowiązani do poddania kwarantannie i wykonania ponownego testu po jej zakończeniu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus—informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje

Dodatkowo, Ambasada RP w Sztokholmie, poinformowała, że od 25 stycznia 2021 r. został wprowadzony zakaz wjazdu do Szwecji z Norwegii i będzie obowiązywał do 14 lutego 2021 r.

Zakaz nie dotyczy:

  • obywateli Szwecji,
  • personelu przewożącego towary,
  • kurierów zagranicznych,
  • osób, które mogą udowodnić, że mieszkają lub pracują w Szwecji, np. z ważnym zezwoleniem na pobyt,
  • osób z pilnymi powodami rodzinnymi.

Komunikat dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/szwecja/zakaz-wjazdu-do-szwecji-z-norwegii

Ponadto w ramach uzupełnienia Europejskiego raportu z dnia 22 stycznia br. w zakresie zasad wjazdu na terytorium Niemiec oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję rozporządzenie niemieckiego Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 stycznia 2021 ws. środków podjętych w związku z pandemią COVID-19 wraz z nieoficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

Na podstawie dodatkowych informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że na stronie rządu Zjednoczonego Królestwa pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations.pl znajduje się informacja (również w języku polskim) dotycząca lokalizacji punktów konsultacyjnych brytyjskiego Departamentu Transportu (DfT). We wskazanych punktach kierowcy i załogi samochodów ciężarowych, samochodów towarowych i półciężarówek mogą:

  • zrobić test na COVID-19, co jest niezbędne do wjazdu do Francji (lista punktów, w których można przeprowadzić test);
  • poznać zasady i informacje o dokumentach niezbędnych do przewozu towarów między Wielką Brytanią a UE;
  • przejść bezpłatną kontrolę gotowości do przekroczenia granicy, dzięki czemu będą mieli pewność co do dysponowania poprawną dokumentacją umożliwiającą przekroczenie granicy z Unią;
  • otrzymać pomoc przy sprawdzeniu czy samochód ciężarowy jest gotowy do przekroczenia granicy.

About Administrator