Informacje o sytuacji transportowej z dnia 25 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że Francja zniosła wymóg okazywania wyników testów na obecność Sars-Cov-2 przez pracowników transportu drogowego przybywających do Francji z terytorium Zjednoczonego Królestwa.W załączeniu uprzejmie przekazuję zaktualizowaną tabelę dotyczącą wymogów podczas przekraczania francuskich granic, przekazaną Ministerstwu Infrastruktury przez stronę francuską.

About Administrator