Informacje o sytuacji transportowej z dnia 25 czerwca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że od 24 czerwca br. Norwegia akceptuje certyfikaty covidowe (koronasertifikat) wydawane przez kraje UE.

Osoby, które zgodnie ze swoim certyfikatem są w pełni zaszczepione lub przechodziły COVID-19 w czasie ostatnich sześciu miesięcy są zwolnione w Norwegii z kwarantanny, testu 24 h przed wjazdem, testu na granicy i rejestracji wjazdu. Link do oficjalnej informacji: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-blir-en-del-av-eus-losning-for-koronasertifikater/id2863309/ oraz https://www.gov.pl/web/norwegia/norwegia-akceptuje-unijne-certyfikaty-covid-koronasertifikat.

Ponadto, 30 czerwca 2021r., szwedzkie przepisy zostaną dostosowane do unijnego rozporządzenia w sprawie certyfikatu COVID. Wjazd do Szwecji z krajów UE/EOG (w tym z Polski) będzie możliwy nie tylko w przypadku posiadania negatywnego testu na obecność wirusa COVID-19, ale również w przypadku okazania zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19 lub zaświadczenia o przebytym zakażeniu COVID-19.

Powyższa zasada wjazdu obowiązywać będzie  do 31 sierpnia 2021r. Z obowiązku posiadania negatywnego testu zwolnione są osoby wjeżdżające do Szwecji z krajów nordyckich: Dania, Norwegia, Finlandia i Islandia. Więcej informacji na stronie:
https://www.government.se/articles/2020/04/questions-and-answers-about-the-entry-ban-to-sweden/?fbclid=IwAR1-C61gWnVnh7yh7-KfG3ataLwHjJoMpNuABMr0TUl0N_Q4BFfYeUOFp2A oraz https://www.gov.pl/web/szwecja/unifikacja-zasad-wjazdu-do-szwecji.

About Administrator