Informacje o sytuacji transportowej z dnia 24 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informuję, że w dniu 23.02.2021 r. rząd irlandzki ogłosił zaktualizowany plan „COVID-19 Recovery and Renewal 2021 – The Path Ahead”.

Jego struktura składa się z 5 poziomów (poziom 1 najniższy, z najmniejszą liczbą ograniczeń; poziom 2, poziom 3, poziom 4, poziom 5 najwyższy, z największą liczbą ograniczeń). Decyzją rządu irlandzkiego poziom 5 ograniczeń będzie obowiązywać do 05.04 br. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/irlandia/koronawirus—sytuacja-w-irlandii-i-zalecenia-dla-podrozujacych

Ponadto w dniach 20 – 22 lutego br. norweskie władze wprowadziły szereg istotnych zmian w przepisach związanych z powstrzymywaniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, m. in. 21 lutego br. zniesiono podwyższony poziom restrykcji związanych z pandemią Covid-19. Dodatkowo informacje na temat zmian publikuje Ambasada RP w Oslo: https://www.gov.pl/web/norwegia/wazne-zmiany-w-przepisach-covidowych-w-norwegii

Również Republika Federalna Niemiec podejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju. Dlatego władze niemieckie ogłosiły kolejne przedłużenie obowiązujących ograniczeń w życiu publicznym oraz zaostrzenie regulacji dotyczących kontaktów prywatnych. Dodatkowe ograniczenia (lockdown) będą trwały co najmniej do 7 marca 2021 r. Dla poszczególnych krajów związkowych ograniczenia są różne, a aktualne informacje na ich temat podaje strona https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

About Administrator