Informacje o sytuacji transportowej z dnia 23 listopada 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że od 19.11.2021 r. Polska zakwalifikowana jest do bułgarskiej strefy czerwonej.

Oznacza to, że wjazd do Bułgarii dozwolony jest wyłącznie po okazaniu ważnego unijnego cyfrowego certyfikatu szczepienia COVID lub certyfikatu ozdrowieńca (lub analogicznego dokumentu) oraz dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do Bułgarii. Dokument musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR, zapisane alfabetem łacińskim oraz wynik negatywny (NEGATIVE), umożliwiający interpretację dokumentu.

Osoby nieposiadające wyżej wymienionych dokumentów będą kierowane na 10 dniową kwarantannę, którą będzie mógł znieść dyrektor regionalnej inspekcji zdrowia po przesłaniu e-mailem negatywnego wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 24 h od momentu wjazdu do BG lub szybkiego testu antygenowego. Zniesienie kwarantanny nastąpi w ciągu 24 h od przesłania wyniku testu.

Więcej informacji: Tymczasowe zasady wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii od 1.07 – 30.11.2021 – Polska w Bułgarii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ponadto od 22 listopada obowiązuje nowe prawo zaostrzające zasady korzystania z hoteli, lokali gastronomicznych, usług kosmetycznych i fryzjerskich, uprawiania sportu w zamkniętych pomieszczeniach oraz udziału w imprezach masowych w Czechach. Zgodnie z nowymi przepisami wyżej wymienione usługi są dostępne jedynie dla klientów posiadających zaświadczenie o zaszczepieniu lub przechorowaniu koronawirusa w ciągu ostatnich 180 dni. Negatywny wynik testu nie będzie już uznawany za wystarczający poza opisanymi poniżej wyjątkami. Polska znajduje się na liście krajów o wysokim zagrożeniu epidemicznym. Przed przekroczeniem granicy czeskiej należy wypełnić formularz lokalizacyjny: https://plf.uzis.cz/. Osoby niezaszczepione oraz bez zaświadczenia o przebyciu koronawirusa w ciągu ostatnich 180 dni są zobowiązane do wykonania testu PCR (ważnego do 72h) przed przyjazdem do Czech. Tranzyt drogą lądową przez Czechy do 12h – podobnie jak dotychczas – odbywa się bez ograniczeń i nie wymaga wypełnienia formularza lokalizacyjnego. Pełna treść komunikatu: Republika Czeska – zasady tranzytu i podróżowania – Polska w Czechach – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

About Administrator