Informacje o sytuacji transportowej z dnia 23 lipca 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że władze greckie wprowadziły bezwzględny obowiązek zarejestrowania swojego pobytu na stronie https://travel.gov.gr/#/ dla wszystkich osób wjeżdżających do Grecji (Passenger Locator Form). Obowiązek ten dotyczy także dzieci. Po wypełnianiu formularza PLF wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy przekraczaniu granicy z Grecją drogą powietrzną, lądową i morską. Dodatkowo, w związku z rosnąca liczbą przypadków zakażenia COVID-19 wśród turystów wjeżdżających do Grecji droga lądową, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji, w laboratorium rekomendowanym przez resort zdrowia kraju pochodzenia podróżującego (w przypadku Polski lista rekomendowanych laboratoriów dostępna jest tutaj) lub kraju tranzytowego. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej. Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/grecja/zalecenia-dla-podrozujacych.

Ponadto Ambasada RP w Bułgarii przypomina, że w ruchu osobowym granicę bułgarsko–grecką można obecnie przekraczać jedynie poprzez przejście Kulata–Promachon, tworzą się tam, szczególnie w weekendy, kilkunastokilometrowe kolejki. Czas oczekiwania na wjazd do Grecji wynosi około 5 godzin. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/bulgaria/wyjazd.

Ambasada RP w Belgii zamieściła na swojej stronie zalecenia rządu belgijskiego w związku z koronawirusem oraz informacje dot. podróży dla osób mających prawo pobytu w Belgii lub podróżujących z terenu Belgii. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/belgia/zalecenia-dotyczace-podrozy-dla-osob-majacych-prawo-pobytu-w-belgii-podrozujacych-z-terenu-belgii oraz https://www.gov.pl/web/belgia/zalecenia-rzadu-belgijskiego-w-zwiazku-z-koronawirusem.

Informacje dot. koronawirusa w Gruzji opublikowane zostały na stronie Ambasady RP w Gruzji pod adresem: https://www.gov.pl/web/gruzja/informacje-dot-koronawirusa-w-gruzji.

About Administrator