Informacje o sytuacji transportowej z dnia 22 października 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przypominamy, że z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od 5 października br. w Czechach zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Natomiast od 22 października br. na terytorium całego kraju swobodę przemieszczania się ograniczono do miejsc niezbędnych tj. praca, dom, lekarz, zakupy pierwszej potrzeby, wprowadzono powszechny obowiązek noszenia maseczek i zakaz zgromadzeń (powyżej 2 osób). Pozostałe obiekty (np. szkoły, restauracje, sklepy inne niż spożywcze i drogerie, miejsca rekreacji) pozostają zamknięte do odwołania. Nie ma to bezpośredniego wpływu na zasady ruchu granicznego, ale wyjazdy turystyczne do Czech nie są obecnie możliwe, hotele nie kwaterują turystów.

Podróż tranzytowa przez Czechy z państw wysokiego ryzyka zachorowania – o ile nie przekroczy 12h – wymaga jedynie noszenia maseczki ochronnej przez cały czas tranzytu. Przyjazd do Czech na okres powyżej 12h (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12h) wymaga podjęcia konkretnych działań: wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu (http://www.prijezdovyformular.cz/), poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny w ciągu 7 dni od wjazdu. Republika Czeska honoruje testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72h. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania.

Ponadto Ambasada RP w Niemczech opublikowała na swojej stronie aktualizacje informacji dot. rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Niemczech, w tym zasady które będą obowiązywać od soboty – 24 października 2020 r. od godz. 0:00.

Komunikat dostępny jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/niemcy/wprowadzenie-kontroli-granicznych-przez-niemcy-na-przejsciach-ladowych-z-austria-dania-francja-luksemburgiem-i-szwajcaria.

About Administrator