Informacje o sytuacji transportowej z dnia 22 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, przesyłamy informację ws. wyłączenia Litwy i Hiszpanii z niemieckiej listy krajów o wysokim zagrożeniu koronawirusem (szczegóły w załączeniu) przekazane przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury.
Tłumaczenie
Od niedzieli 21 lutego 2021 r. od godz. 0:00 Litwa i Hiszpania nie będą już uważane za obszary o wysokiej zachorowalności, ale zostaną obniżone do „normalnych” obszarów ryzyka.

Oznacza to, że pracownicy transportu przybywający z tych krajów są zwolnieni z obowiązku testowania i rejestracji przy wjeździe do Niemiec, o ile nie przekraczają po drodze innych obszarów o wysokiej zachorowalności lub występowania wirusów.

Wersja oryginalna
As from Sunday, 21 February 2021, 0h00,  Lithuania and Spain will no longer be considered as high-incidence areas, but are downgraded to  „normal” risk areas.

That means that transport workers coming from these countries are exempted from test and registration obligations when entering Germany as long as they do not cross other high-incidence or virus-variant areas on their way.

Ponadto, DWM  przekazuje informacje strony francuskiej ws. zmian dotyczących obowiązku okazania negatywnego wyniku testu przy przekraczaniu m.in. granicy brytyjsko-francuskiej.

Tłumaczenie
Obecnie nie istnieje wymóg testowania kierowców ciężarówek wjeżdżających do Francji, z wyjątkiem kierowców przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii i Irlandii, celem spowolnienia rozprzestrzeniania się „wariantu brytyjskiego”, w czasie trwania programu szczepień dla obywateli brytyjskich z grup wysokiego ryzyka. Od dziś (22.02.2021) zasady dla tych kierowców ulegają zmianie:

– w przypadku przekraczania granicy między Wielką Brytanią a Francją, oprócz testów przeprowadzanych w Wielkiej Brytanii, uznawane są również testy przeprowadzane w Irlandii;

– obowiązek przedstawienia wyniku negatywnego testu nie dotyczy pracowników transportu drogowego powracających do Francji, którzy na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii spędzili mniej niż 48 godzin.

Niektóre firmy promowe i świadczące usługi transportu do tunelu rozpoczęły systematyczne wydawanie różnych dokumentów podróży ze znacznikiem czasu (przy odprawie, wejściu na pokład lub wysiadaniu). Muszą być one przedstawione podczas podróży powrotnej zamiast negatywnego wyniku testu. Obecnie rozważana jest możliwość wystawiania innych form dowodu podróży, jeśli takie dokumenty nie zostały jeszcze dostarczone w momencie przeprawy.

W dalszym ciągu wymagane jest oświadczenie o braku objawów i braku kontaktu z chorym.

Wersja oryginalna
There is currently no testing requirement for truck drivers entering France, except for those coming from the UK and Ireland in order to slow as much as possible the spread of the “UK-variant” while vaccination continues, at least for the most vulnerable of our citizens.

From today onwards, the rules for these drivers are slightly adapted:
–          for crossing the border between the UK and France, tests carried out in Ireland are now allowed in addition to those carried out in the UK,
–          the obligation to present the result of a negative test is not applicable to road transport workers returning to France after having spent less than 48h on the British and Irish  territories.

Several ferry companies and the tunnel shuttle already systematically issue various time-stamped travel documents (at check-in, boarding or disembarking). These must be presented on the return journey instead of a negative test result. We are looking into the possibility of issuing other forms of manual proof of travel where such documents are not already provided at the time of the crossing and will keep you informed of these arrangements.

A sworn statement relating to the absence of symptoms and the absence of contact with a sick person remains required.

Dodatkowo, aktualizację informacji nt. zasad przekraczania granic włoskich na swojej stronie internetowej opublikowała ambasada RP w Rzymie. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19.

About Administrator