Informacje o sytuacji transportowej z dnia 21 grudnia 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy  iż Wydział Konsularny Ambasady RP w Bratysławie poinformował o zniesienia w dniach 24, 25 i 26 grudnia 2020 r. oraz 1 i 6 stycznia 2021 r. zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego z krajów sąsiednich, jeśli miejsce docelowego rozładunku towaru lub baza parkingowa są położone na terytorium Republiki Słowackiej.

Informacja ukazała się na stronie internetowej MSW RS:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nakladne-vozidla-maju-pocas-vianoc-povoleny-dojazd

Ponadto przekazuję, iż Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, na podstawie informacji przesłanych przez Komisję Europejską, poinformował o wprowadzonych na terytorium Belgii zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 tymczasowych odstępstwach od stosowania przepisów socjalnych.

Wyłączenia te mają ograniczony charakter i będą stosowane tylko w odniesieniu do kierowców zmierzających w kierunku portów w Belgii i Francji, którzy doświadczają problemów w ruchu drogowym z powodu Brexitu. Będzie to dotyczyć głównie przejść granicznych na trasie E40 do i z Francji, E17 w Rekkem i transportów do portów morskich w Belgii i Francji celem przewozu towarów do Zjednoczonego Królestwa. Wyłączenia przewidziane są w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 26 stycznia 2021 r. z możliwością skrócenia/przedłużenia w zależności od decyzji służb belgijskich, które zapowiadają stałe monitorowanie sytuacji.

Kierowcy będą mogli odstąpić od stosowania następujących regulacji:
 
– art. 6 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: zastąpienie maksymalnego dziennego limitu czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godzin jednym 11-godzinnym;

– art. 7 rozporządzenia 561/2006: zastąpienie wymogu dotyczącego minimalnych dziennych przerw przez wykorzystanie przerwy 45-minutowej po upływie 5,5 godziny;

– art. 8 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: zmniejszenie wymagań dotyczących dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;

– art. 8 ust. 6 rozporządzenia 561/2006: przesunięcie tygodniowego okresu odpoczynku poza okres 6×24 godziny.

Szczegółowe informacje zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej KE:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf

About Administrator