Informacje o sytuacji transportowej z dnia 20 października 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że od 22 października br. obywatele RP przyjeżdżający na Białoruś z Polski podlegają na terytorium Białorusi obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie.

Obowiązek ten nie obejmuje między innymi:

  • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego,
  • członków załóg statków powietrznych i statków żeglugi śródlądowej, członków załóg pociągów i lokomotyw międzynarodowego transportu kolejowego,
  • osób przejeżdżających tranzytem przez terytorium Białorusi, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających, że tranzyt nie będzie trwał dłużej niż 24h,
  • obywateli Republiki Białorusi, cudzoziemców i bezpaństwowców posiadających zezwolenie na pobyt stały, powracających z podróży służbowej,

Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/bialorus/komunikat-dot-zmiany-zasad-wjazdu-obywateli-rp-na-terytorium-bialorusi

Ponadto Ambasada RP w Niemczech opublikowała na swojej stronie aktualizacje informacji dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Niemczech.

Komunikat dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech.

About Administrator