Informacje o sytuacji transportowej z dnia 20 lipca 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że 20 lipca br. Ambasada RP w Republice Włoskiej przekazała komunikat, że w dniu 16 lipca br. wprowadzono zakaz wjazdu do Włoch w dniach 16-31 lipca br. dla osób przemieszczających się z lub w ciągu ostatnich 14 dni przebywających na terytorium jednego z państw podwyższonego ryzyka w związku z COVID-19.

Zakaz nie dotyczy obywateli Włoch i innych państw UE, państw strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Andory, Monako, San Marino i Watykanu oraz zamieszkujących z nimi członków bliskiej rodziny (współmałżonek, partner, dzieci w wieku do 21 lat, rodzice, inni członkowie rodziny uzależnieni od ww. obywateli z powodu niepełnosprawności), pod warunkiem, że osoby te posiadają zarejestrowany adres zamieszkania we Włoszech od daty wcześniejszej niż 16 lipca 2020 r.

Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19.

Ponadto od 16 lipca br. możliwe są wjazdy turystyczne do Bośni i Hercegowiny dla obywateli RP. Na granicy wymagane jest okazanie paszportu oraz negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 wykonanego w ciągu 48 h. Władze bośniackie nie sprecyzowały rodzaju testu. Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren Bośni i Hercegowiny, w tym do Medjugorje.

W przypadku przejazdu przez tzw. korytarz w Neum jedynie na trasie Dubrownik – reszta Chorwacji (w obie strony) w charakterze tranzytowym test nie jest wymagany, możliwy jest także przejazd na podstawie dowodu osobistego. Uwaga! Próba wjazdu do tzw. Bośni i Hercegowiny „właściwej” przez korytarz w Neum bez testu i paszportu wiąże się z wysokimi mandatami. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/bosniaihercegowina/informacje-dla-podrozujacych.

About Administrator