Informacje o sytuacji transportowej z dnia 2 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Republiki Bułgarii z dnia 29.07.2021 r. nr RD-01-645/28.07.2021 tymczasowe zasady wjazdu na terytorium Bułgarii zostały przedłużone do 31 sierpnia 2021 r. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/bulgaria/tymczasowe-zasady-wjazdu-na-terytorium-republiki-bulgarii-1-07

Zgodnie z nowym komunikatem wydanym dla podróżujących na Łotwę – od 16 czerwca 2021 r. osoby zaszczepione lub po przebyciu choroby COVID-19 (ozdrowieńcy) przyjeżdżające na Łotwę z państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej lub Wielkiej Brytanii, posiadające uznany przez UE cyfrowy certyfikat COVID-19, nie muszą przestrzegać samoizolacji ani wykonywać przed przyjazdem testu na COVID-19. Pozostałe osoby przyjeżdżające z tych państw zobowiązane są przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19. Jeżeli państwo, z którego się przyjeżdża znajduje się na liście państw stwarzających wysokie ryzyko zachorowania na COVID-19, osoby niezaszczepione, które nie są ozdrowieńcami muszą przestrzegać po przyjeździe 10 dniowej samoizolacji. Na liście obowiązującej do 6 sierpnia br. nie ma Polski. Wszystkie osoby przekraczające granicę Republiki Łotewskiej (również tranzytem) są zobowiązane do wypełnienia ankiety na stronie covidpass.lv i pokazania na żądanie straży granicznej otrzymanego kodu QR. Wypełnienie kwestionariusza jest obowiązkowe również dla osób świadczących usługi transportowe (osób lub towarów). Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

Ponadto od 1 sierpnia br. w Niemczech weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące dotyczące klasyfikacji obszarów zagrożonych występowaniem koronawirusa.

Rząd niemiecki wprowadził rozróżnienie na obszary wysokiego ryzyka oraz obszary występowania wirusa (VoC – variant of concern). Kategoria „obszary ryzyka” została usunięta. Od podróżnych przy wjeździe wymagane będzie okazanie negatywnego wyniku testu, świadectwa powrotu do zdrowia lub szczepienia, również w przypadku wjazdu z obszarów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne. W przypadku wjazdu z obszaru występowania wirusa świadectwo negatywnego wyniku testu jest wymagane również od osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Pracownicy branży transportowej są zwolnieni z obowiązku przedstawienia świadectwa badania, ozdrowienia lub zaszczepienia, a także z obowiązku rejestracji i samoizolacji/kwarantanny, pod warunkiem, że nie przebywali w państwie o statusie obszaru występowania wirusa w ciągu ostatnich 10 dni.

Wjeżdżając z obszarów występowania wirusa, pracownicy transportu podlegają obowiązkowi rejestracji i samoizolacji (kwarantanny) tylko w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 10 dni spędzili więcej niż 72 godziny na tak sklasyfikowanym obszarze i będą przebywać w Niemczech ponad 72 godziny. Możliwe jest opuszczenie Niemiec w dowolnym momencie bez kwarantanny.

Ponadto obowiązek rejestracji i samoizolacji nie dotyczy osób, które wjeżdżają do Niemiec w celach tranzytowych i opuszczają kraj tak szybko, jak to możliwe.

Przy wjeździe do Niemiec z obszaru występowania wirusa, pracownicy transportu (jak i inne osoby przekraczające granicę) muszą posiadać potwierdzenie negatywnego wyniku testu, nawet jeśli są zaszczepieni lub wyzdrowieli.

Potwierdzenia testu (cyfrowe lub papierowe) są akceptowane w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. W przypadku wjazdu z obszaru występowania wirusa testy antygenowe są akceptowane tylko wtedy, gdy testy odbyły się w ciągu 24 godzin przed wjazdem. Testy PCR, testy PoC-PCR i inne metody technologii amplifikacji kwasów nukleinowych są akceptowane, jeśli testy zostały wykonane w ciągu 72 godzin przed wjazdem.

Obszary wcześniej określane jako „obszary o wysokiej zachorowalności” będą teraz określane jako „obszary wysokiego ryzyka”. Ponadto od 1 sierpnia br. Andora została sklasyfikowana jako nowy obszar wysokiego ryzyka. Dodatkowo, poniższe obszary występowania wirusa zostały przekwalifikowane na obszary wysokiego ryzyka:
1. Botswana
2. Eswatini
3. Lesoto
4. Malawi
5. Mozambik
6. Namibia
7. Zambia
8. Zimbabwe
9. Republika Południowej Afryki

W rezultacie tylko Brazylia i Urugwaj są w Niemczech obecnie klasyfikowane jako obszary występowania wirusa.

About Administrator