Informacje o sytuacji transportowej z dnia 2 listopada 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, przekazuję szczegółowe informacje strony norweskiej.
Informujemy, że w ramach norweskiego planu ponownego otwarcia granic, jesienią tego roku stopniowo rozpoczęto znoszenie zasad wjazdu. Jednak ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w Norwegii i poza nią, wszyscy podróżni powyżej 16 roku życia będą podlegać obowiązkowi rejestracji przed przyjazdem do Norwegii. Ponownie wprowadzony zostaje również wymóg przedstawienia negatywnego wyniku testu wykonanego 24 godziny przed przyjazdem, obejmujący podróżnych powyżej 18 roku życia.
Rozszerzony zostaje obowiązek testowania na granicy. W przypadku braku punktu testującego na granicy, podróżni muszą wykonać test w ciągu 24 godzin od wjazdu. Zasady te obowiązują niezależnie od kraju, z którego dana osoba podróżowała.
Podróżni, którzy mogą przedstawić weryfikowalne zaświadczenie COVID-19 w formacie EUDCC, są zwolnieni z kwarantanny, testu przed przyjazdem i testu po przyjeździe.
Pracownicy transportu są zwolnieni z testowania na granicach, jednak muszą dokonać rejestracji przed wjazdem.

Ponadto z uwagi na nowego wirusa Omikron nie ma regularnych bezpośrednich lotów między południową Afryką a Norwegią. Od soboty 27 listopada br. wszyscy podróżujący z RPA, Mozambiku, Namibii, Zimbabwe, Botswany, Lesotho, Eswatini i Malawi mają obowiązek przejść 10-dniową kwarantannę podróżną.

Więcej informacji: Information about international travel and the coronavirus – regjeringen.no oraz Travel to Norway – regjeringen.no

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia Czarnogóry przyjęło nowe wytyczne w walce z koronawirusem, które obowiązują od 1 grudnia 2021 r. Wjazd na terytorium Czarnogóry, jak i przebywanie we wnętrzach obiektów gastronomicznych, będzie dozwolone gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:
– posiada się potwierdzenie przyjęcia dwóch dawek szczepionki dwudawkowej lub jednej jednodawkowej (ważne sześć miesięcy od momentu przyjęcia ostatniej dawki)
– posiada się negatywny wynik testu PCR na Covid-19, który nie jest starszy niż 72 godziny lub pozytywny test PCR, który jest starszy niż 10 i nie starszy niż 180 dni;
– posiada się negatywny szybki test antygenowy, który nie jest starszy niż 48 godzin.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/czarnogora/obowiazujace-w-czarnogorze-wytyczne-w-walce-z-koronawirusem

About Administrator