Informacje o sytuacji transportowej z dnia 2 lipca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że strona internetowa re-open UE zawiera informacje na temat obowiązujących środków, w tym na temat wymogów dotyczących kwarantanny i testów dla podróżnych, unijnego certyfikatu cyfrowego COVID ułatwiającego swobodne przemieszczanie się, oraz mobilnych aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w związku z koronawirusem.

Informacje dostępne pod adresem https://reopen.europa.eu/pl są często aktualizowane i dostępne w 24 językach.

Dodatkowo, w uzupełnieniu wczorajszego komunikatu dotyczącego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia Republiki Bułgarii z dnia 30.06.2021 r. nr RD-01-547/30.06.2021 przekazuję, że dokument określa również przypadki, w których nie jest wymagane złożenie formularza wjazdu do kraju – tj. personel transportowy zajmujący się międzynarodowym przewozem osób i rzeczy (kierowcy i stewardzi), załogi statków powietrznych, personel obsługi statków powietrznych i inny personel transportowy, w tym załóg statków i personelu obsługi statków, podczas pełnienia służby oraz osoby podróżujące tranzytem przez terytorium Bułgarii, w przypadku gdy zagwarantowane jest natychmiastowe opuszczenie terytorium Bułgarii.

Ponadto Ambasada RP w Wiedniu opublikowała aktualne warunki wjazdu do Austrii, które obowiązują do 31.08.2021 r. Ze względu na sytuację epidemiczną w każdej chwili mogą ulec zmianie. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie.

Dodatkowo, Komisja Europejska na stronie https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_en zamieściła kolejny zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie założeń Pakietu Mobilności. Informacje, obecnie dostępne w j. angielskim, zostaną wkrótce udostępnione pod podanym adresem we wszystkich oficjalnych językach UE.

About Administrator