Informacje o sytuacji transportowej z dnia 19 sierpnia 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informuję, że rząd litewski zaktualizował zasady dotyczące wjazdu do kraju.

Osoby powracające bądź wjeżdżające z Polski na Litwę podlegają obowiązkowej samoizolacji na okres 14 dni. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia RL nr. V-1846 z dn. 17 sierpnia br. obowiązek 14-dniowej kwarantanny nie dotyczy, m. in. osób, które przejadą przez Litwę tranzytem, bez zbędnego zatrzymywania się (podczas przejazdu dozwolone są niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa, potrzeby fizjologiczne.), obywateli Polski i osób legalnie przebywających w tym kraju, powracających lub wjeżdżających w celach zawodowych, naukowych lub pracujących w rolnictwie przekraczających granicę państwową w celu wykonania prac polowych, osób powracających tranzytem przez Polskę, bez zbędnego zatrzymywania się z krajów niedotkniętych pandemią COVID-19. Możliwy jest tranzyt obcokrajowców przez Litwę.

Podstawa prawna: Uchwała Rządu RL z dn. 26 02 2020 r. nr 152 dostępna w języku litewskim tutaj: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/asr. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/litwa/litwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu.

Ponadto od 14 sierpnia do (co najmniej) 20 sierpnia br. osoby, które przebywały w Polsce lub przejeżdżały przez Polskę tranzytem w ciągu ostatnich 14 dni, podlegają obowiązkowej samoizolacji przez okres 14 dni licząc od dnia wjazdu na Łotwę. Samoizolacji nie muszą poddawać się, pod warunkiem, że nie mają objawów choroby: przewoźnicy towarów i surowców, osoby zajmujące się międzynarodowym transportem towarów i osób, osoby zaangażowane w prace techniczne firmy działającej na Łotwie, pracownicy służby zdrowia, dyplomaci, osoby przyjeżdżające w ramach międzynarodowej współpracy wojskowej, osoby posiadające specjalne pozwolenia na wjazd.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

About Administrator