Informacje o sytuacji transportowej z dnia 19 lipca 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informuję, że 17 lipca Ambasada RP w Republice Czeskiej opublikowała na swojej stronie aktualizację zasad podróżowania do/przez Republikę Czeską.

Zgodnie z decyzją rządu Republiki Czeskiej (RCZ) od 30.06. mieszkańcy Polski mogą swobodnie podróżować do Republiki Czeskiej. Oznacza to możliwość podróży tranzytem do/z Polski, jak i wznowienie ruchu turystycznego w Czechach dla podróżnych z całego kraju. Dla obywateli krajów uznanych za kraje niskiego ryzyka – dotyczące także Polski, został zniesiony przy wjeździe na terytorium RCZ obowiązek przedłożenia negatywnego testu na obecność COVID-19 czy poddania się kwarantannie. System oznakowania państw europejskich pod kątem możliwości i bezpieczeństwa podróżowania – tzw. „Semafor” zakłada rozróżnienie na państwa niskiego, średniego i wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART (lista jest stale aktualizowana).

Podróże z państw wysokiego ryzyka zachorowania wymagają przedłożenia aktualnego (nie starszy niż 4 dni) testu na koronawirusa, zaś podróż tranzytowa przez Czechy – noty dyplomatycznej. Wszystkie osoby, które odbywają lot do Pragi z państw podwyższonego ryzyka, a następnie drogą lądową udają się do Polski, również zobligowane są do posiadania noty dyplomatycznej na tranzyt (więcej: https://www.gov.pl/web/czechy/przekraczanie-granicy-republiki-czeskiej-droga-lotnicza).

Przyjęte rozwiązania zależą ściśle od sytuacji epidemiologicznej i mogą ulec zmianie. Nadal konieczne jest śledzenie wewnętrznych regulacji PL i RCZ dot. przekraczania granicy (zwłaszcza w celach turystycznych) ze względu na możliwe ew. modyfikacje spowodowane stanem pandemii w Europie: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx orazhttps://www.gov.pl/web/czechy/wznowienie-swobodnego-tranzytu-i-podrozowania-do-republiki-czeskiej-od-3006-rowniez-dla-woj.-slaskiego.

About Administrator