Informacje o sytuacji transportowej z dnia 18 stycznia 2022 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej oraz w ślad za komunikatem Komisji Europejskiej przesyłam do uprzejmej wiadomości informację otrzymaną z KE DG MOVE ws. udostępnienia nagrań wideo ze szkoleń dotyczących obsługi publicznego interfejsu podłączonego do systemu IMI, które odbyły się w połowie grudnia ub. roku.

Szkolenia te przedstawiają krok po kroku jak korzystać z portalu. Zawierają również odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przewoźników pytania dotyczące funkcjonalności tego portalu.

Link do portalu dot. zarządzania zgłoszeniami delegowania: Road Transport – Posting Declaration (postingdeclaration-training.eu)
Link do nagrań wideo ze szkoleń: Schulung zur Nutzung des Entsendemeldungsportals für den Straßenverkehr. – YouTube
Adres email do kontaktu w zakresie korzystania z portalu: MOVE-POSTING-ROAD-IMI-SUPPORT@ec.europa.eu.

About Administrator