Informacje o sytuacji transportowej z dnia 18 stycznia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do dn. 30 kwietnia 2021 r.

Od 16.01 do 05.03 wprowadzono obowiązek przedstawienia oświadczenia (autodichiarazione) oraz negatywnego wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch. W razie braku testu obowiązkowe będzie poddanie się 14-dniowej kwarantannie. Testów nie muszą przedstawiać i nie muszą się poddawać kwarantannie:

  • osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku COVID-19;
  • osoby przesiadające się na lotniskach we Włoszech w podróży do innych państw (bez opuszczania strefy tranzytowej); jeśli jednak opuściłyby strefę tranzytową na lotnisku – podlegają ogólnym przepisom i obostrzeniom;
  • osoby wjeżdżające do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych lub absolutnej konieczności;
  • załogi środków transportu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

Ponadto od 18.01.2021 r. każda osoba od ukończenia 11. roku życia podróżująca do Francji spoza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie zobowiązana do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR swojemu przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży. Przy wjeździe konieczne będzie podpisanie oświadczenia o braku symptomów zakażenia i poddanie się 7-dniowej kwarantannie. Kwarantanna nie obowiązuje podróżnych przejeżdżających przez Francję tranzytem, bez zatrzymywania się na terenie kraju. W wyjątkowych przypadkach krajów, w których nie ma możliwości wykonania testu badanie zostanie wykonane po przyjeździe, a osoba poddana siedmiodniowej izolacji w miejscu wyznaczonym przez władze. 
Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus—informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje

Przekazuję również do Państwa wiadomości informację przekazaną przez KE w sprawie wyłączenia ze stosowania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, które zostały udzielone zgodnie z art. 14.2 rozporządzenia 561/2006 przez Irlandię Północną w dniach między 14/01-12/02/2021. 

Dodatkowo dzięki uprzejmości centrum operacyjnego MSZ informuję, że od wtorku 19 stycznia 2021 r. od godz. 00.01 dla wszystkich pasażerów podróżujących promem do Holandii z Wielkiej Brytanii dodatkowo obowiązkowy staje się, równolegle z wymaganym już testem PCR na 72h przed wjazdem, wykonany bezpośrednio przed podróżą antygenowy szybki test na covid-19. Test antygenowy nie zastępuje stanowczego zalecenia 10-dniowej samoizolacji po wjeździe do Holandii. Obowiązek wykonania szybkiego testu dotyczy również kierowców ciężarówek i załogi promów, których nie obowiązuje test PCR i kwarantanna.

Wynik testu musi zostać okazany w j. angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, portugalskim lub holenderskim i zawierać następujące informacje: rodzaj testu (antygenowy lub LAPM), wynik testu na SARS-CoV-2 (negatywny lub „nie wykryto”), imię i nazwisko pasażera zgodne z dokumentem tożsamości, datę i godzinę testu (test nie może być wykonany wcześniej niż 4 godziny przed wejściem na pokład, dla pracowników sektora transportowego i kierowców ciężarówek nie wcześniej niż 24 godziny) oraz logo, pieczęć i dane instytutu lub lekarza, który test wykonał. Uznawana jest papierowa lub elektroniczna wersja wyniku testu. Tłumaczenie wyniku badania będzie akceptowane pod warunkiem, że tłumaczenie będzie opatrzone oryginalnym podpisem lub pieczęcią lekarza lub instytutu, który przeprowadził badanie.

Powyższe nie dotyczy dzieci poniżej 13 roku życia, pracowników i uczniów w ruchu przygranicznym, posiadaczy paszportów dyplomatycznych, głów państw i członków rządu, osób z poleceniem podróży NATO lub posiadaczy wizy NATO, marynarzy na statkach i promach nieopuszczających swoich jednostek pływających oraz niepodróżujących do i ze statku.

Oba obowiązkowe testy (PCR i test szybki) mogą zostać zastąpione wykonaniem pojedynczego genetycznego testu LAMP, pod warunkiem, że został on wykonany nie wcześniej niż 4 godziny przed wejściem na prom i pasażer może okazać jego wynik.

W terminalach promowych nie można wykonać szybkiego testu na covid-19. Kierowcy ciężarówek mogą wykonać test bezpłatnie Haulier advice site locations – GOV.UK (www.gov.uk).Pozostali pasażerowie muszą zadbać o test samodzielnie, płatność wyłącznie kartą, koszt ok. £75. Informacje na ten temat można uzyskać Private providers of coronavirus testing: what you need to know – GOV.UK (www.gov.uk).

Pełne informacje przedstawione są Mandatory rapid test for those travelling from Ireland, the UK or South Africa | Coronavirus COVID-19 | Government.nl

About Administrator