Informacje o sytuacji transportowej z dnia 17 listopada 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję informację strony austriackiej.
W załączeniu aktualizacja zasad wjazdu od dnia 22.11.2021 oraz 06.12.2021:
·        testy antygenowe nie są już akceptowane,
·        potwierdzenie posiadania przeciwciał nie jest już akceptowane,
·        zmiana okresów pomiędzy pierwszą a kolejną dawką szczepienia dla preparatów jednodawkowych,
·        zmiana terminów uznania szczepień z 360 do 270 dni.

Odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań opublikowano na stronie https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html.

Należy mieć również na uwadze, że:
·        powyższe informacje stanowią jedynie streszczenie szczegółowych (i zaktualizowanych) wymagań dotyczących wjazdu przedstawionych w załączonym pliku PDF,
·        informacje te nie zastępują porady prawnej dlatego nie można opierać żadnych roszczeń prawnych na ich podstawie. Wersje drukowane nie są aktualizowane, najnowsza obowiązująca podstawa prawna znajduje się na stronie www.ris.bka.gv.at.
(Patrz załączony plik: Entry-requirements-EN.PDF)

About Administrator