Informacje o sytuacji transportowej z dnia 16 listopada 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że na terytorium Włoch wprowadzona została godzina policyjna od 22:00 do 5:00. ​​​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu. Obowiązuje też szereg innych obostrzeń, m. in. dla transportu kołowego: należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku np. dokumenty CMR, kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki, należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach oraz transportu osób, możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 50%, we wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów, konieczne jest stosowanie maseczek, również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne i miejsce obok niego nie może być zajęte, powyższych ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem). https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19.

Dodatkowo, od dnia 16 listopada 2020 roku obowiązują nowe zasady wjazdu i tranzytu przez terytorium Słowacji. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszego niż 72 h) zwolnieni zostali m. in. kierowcy samochodów ciężarowych wykonujących transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów, piloci, członkowie załóg statków powietrznych i inni członkowie personelu lotniczego. Pełna lista dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/slowacja/zwolnienie-z-kwarantanny–zasady-obowiazujace-od-16112020-r.

Nowe zasady wjazdu i tranzytu obowiązują również w Niemczech. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/niemcy/wprowadzenie-kontroli-granicznych-przez-niemcy-na-przejsciach-ladowych-z-austria-dania-francja-luksemburgiem-i-szwajcaria.

About Administrator