Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 października 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję informacje strony włoskiej o zasadach podróżowania do Włoch (tłumaczenie robocze z j. włoskiego na j. angielski), dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.W odniesieniu do wnioskowanych wyjaśnień dotyczących wjazdu na terytorium kraju zagranicznych przewoźników drogowych, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania tzw. zielonych korytarzy odpowiednie przepisy art. 51 ust. 7 lit. 19, ze zmianami ustawą z dnia 22 maja 2020 r., sygn. 35, stosuje się nadal.

W odniesieniu do załóg środków transportu drogowego z zagranicy, nieposiadających jednego z zielonych certyfikatów COVID-19 (lub innych zaświadczeń o szczepieniach uznanych przez EMA lub szczepieniach uznanych za równoważne rozporządzeniem włoskiego Ministerstwa Zdrowia) należy zauważyć, że dostęp jest dozwolony tylko do wyznaczonych miejsc załadunku/rozładunku towarów, pod warunkiem, że takie operacje są wykonywane przez innych pracowników.

About Administrator