Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazuję, że w dniu 15.02. 2021 r. od godz. 6.00 strona słowacka wprowadziła wzmożone kontrole przestrzegania obowiązujących ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się po terytorium Słowacji, a w rejonach przygranicznych kontrole przestrzegania zasad wjazdu zza granicy.

W związku z tym zamknięte dla ruchu osobowego i towarowego zostaną następujące polsko-słowackie przejścia graniczne: Radoszyce-Palota, Ożenna-Nižná Polianka, Muszynka-Kurov, Leluchów-Čirč, Szczawnica-Lesnica, Niedzica-Lysá nad Dunajcom, Łysa Polana-Tatranská Javorina, Chochołów-Suchá Hora, Winiarczykówka-Bobrov i Ujsoły-Novot.

Od dnia 16 listopada 2020 roku, osoby które wjeżdżają na terytorium Słowacji z Polski lub z większości innych krajów UE, muszą posiadać negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszy niż 72 h) lub podlegają obowiązkowi odbycia kwarantanny. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego i autobusów po spełnieniu warunków wskazanych w aktualnym Zarządzeniu Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej nr 41/2021 dostępnego pod adresem: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

Od godz. 6.00 w dniu 17 lutego 2021 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: http://korona.gov.sk/ehranica. Z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego i autobusów po spełnieniu warunków wskazanych w aktualnym Zarządzeniu Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej nr 64/2021 https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_26_2021.pdf.

Tranzyt przez terytorium Republiki Słowackiej
Obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. Nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyżurnego Policji ds. Cudzoziemców i Granic Republiki Słowackiej, przejazd do Polski tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej z krajów, z którymi Polska posiada wspólną granicę (Ukraina, Czechy, Niemcy) jest traktowany jako nieuzasadniony geograficznie i należy się liczyć z odmową wjazdu na granicy ukraińsko-słowackiej w celu realizacji takiej podróży, ewentualnie z nałożeniem kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej. W przypadku naruszenia aktualnych zasad wjazdu lub tranzytu należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.

Zasady zwolnienia z kwarantanny obowiązujące od 17 lutego 2021 roku: https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-zwolnienia-z-kwarantanny-obowiazujace-od-17-lutego-2021-roku
Zasady wjazdu cudzoziemców do Republiki Słowackiej i tranzytu przez jej terytorium: https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-wjazdu-cudzoziemcow-do-republiki-slowackiej-i-tranzytu-przez-jej-terytorium
Zasady zwolnienia z kwarantanny: https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-zwolnienia-z-kwarantanny

Dodatkowo, od północy 14.02 2021 r. kierowcy transportu międzynarodowego podróżujący tranzytem przez Republikę Czeską do Republiki Federalnej Niemiec i przez Republikę Federalną Niemiec do Republiki Czeskiej mają obowiązek posiadania negatywnego testu na koronawirusa przed wjazdem na terytorium Republiki Czeskiej. Test nie może być starszy niż 36h. Szczegółowe informacje: https://www.mzcr.cz/zmena-ochranneho-opatreni-v-souvislosti-s-mezinarodni-dopravou-tranzitujici-do-nemecka-s-ucinnosti-od-14-2-2021/ oraz https://www.gov.pl/web/czechy/zasady-wjazdu-do-republiki-czeskiej-dla-kierowcow-transportu-miedzynarodowego2

Ambasada RP w Berlinie opublikowała aktualizację informacji w związku z uznaniem przez władze niemieckie Czech i większości Tyrolu (Austria) za obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa: https://www.gov.pl/web/niemcy/zapowiedz-kontroli-granicznych-przy-wjezdzie-z-czech-i-tyrolu-austria

Ponadto od 12.02.2021 r. do 21.02.2021 r. osoby opuszczające kraj związkowy Tyrol (nie dotyczy gmin Lienz, Jungholz i doliny Riss w gminie Vomp oraz Eben am Achensee) są zobowiązane do posiadania przy sobie negatywnego wyniku testu, antygenowego lub PCR, na obecność SARS-CoV-2. W chwili opuszczenia Tyrolu wynik testu nie może być starszy niż 48 godzin. Wynik testu musi zostać okazany podczas kontroli. Posiadanie testu nie jest wymagane w przypadku podróży pracowników transportu towarowego oraz tranzytowych przez Tyrol – bez zbędnego zatrzymywania się. Szczegółowe informacje podaje strona internetowa ambasady RP w Austrii: https://www.gov.pl/web/austria/warunki-wyjazdu-z-tyrolu

Od 13 lutego br. obowiązują nowe przepisy wjazdowe zwalniające z obowiązku kwarantanny osoby przekraczające granicę Słowenii, które posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19, ozdrowieńców i osoby zaszczepione. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/slowenia/nowe-zasady-wjazdu-do-slowenii-w-zwiazku-z-zapobieganiem-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

Ambasada RP w Zagrzebiu informuje, że obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji został przedłużony do dnia 28.02.2021 roku. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/chorwacja/wjazd-do-chorwacji-nadal-tylko-z-testem-na-sars–cov-2

Przesyłamy kompendium wiedzy dotyczące modyfikacji podziału Republiki Włoskiej na strefy zagrożenia epidemicznego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 przekazane przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury.

About Administrator