Informacje o sytuacji transportowej z dnia 14 lipca 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informuję, że od dnia 15 lipca 2020 r. Rozporządzenie Rządu Nr 341/2020 (VII.12.) z dnia 12 lipca br. wprowadza dodatkowe częściowe ograniczenia w podróży i pobycie na Węgrzech.

Rozporządzenie dotyczy przekraczania granicy Węgier na podstawie ważnego paszportu lub innego dokument podróży. Obywatel Polski może wyjechać z Polski oraz wjechać i przebywać na Węgrzech jedynie jeśli posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty. Obcokrajowcy posiadający na Węgrzech stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Ww. dokumenty należy okazać przy wjeździe na terytorium Węgier.

Rozporządzenie nie dotyczy:

  • przekraczania granicy w ruchu towarowym;
  • przekraczania granicy z paszportem dyplomatycznym/służbowym wg ustawy XII. Z 1998 roku;
  • osób, które udowodnią, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszły chorobę COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem, pod względem aktualnego stanu pandemii, państwa podzielono na trzy kategorie:

  • zieloną (niska ilość zakażeń): państwa nie ujęte w wykazie państw kategorii żółtej i czerwonej;
  • żółtą (mniejsza/średnia ilość zakażeń): m.in. Bułgaria, Rumunia, Serbia, Zjednoczone Królestwo, Norwegia, Rosja, Portugalia, Szwecja, Japonia, Chiny, USA.
  • czerwoną (poważna ilość zakażeń): m.in. Albania, Bośnia-Hercegowina, Północna Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Ukraina, Azja, Afryka, Ameryka, Australia i Oceania.

TRANZYT PRZEZ TERYTORIUM WĘGIER:

Cudzoziemcy w tranzytowym ruchu osobowym, mogą wjechać na terytorium Węgier, jeśli poddadzą się na granicy badaniu zdrowia i badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia. Dalszym warunkiem wjazdu w celu tranzytowym jest:

  • spełnienie warunki kodeksu kontroli granicznej Schengen,
  • wiarygodne potwierdzenie celu podróży oraz kraju docelowego podróży,
  • okazanie gwarancji wjazdu do kraju sąsiadującego z Węgrami i będącego na planowanej trasie jego podróży.

Cudzoziemcy w ruchu tranzytowym przez terytorium Węgier mogą się przemieszczać tylko wyznaczonymi trasami.

Poruszając się wyznaczoną trasą, można przerwać podróż – oprócz miejsc wyznaczonych – tylko w sytuacji awaryjnej wymagającej nagłej ingerencji technicznej lub sytuacji zdrowotnej. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/wegry/wjazd-przejazd-pobyt

About Administrator