Informacje o sytuacji transportowej z dnia 12 stycznia 2022 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej uprzejmie przekazuję informację otrzymaną z KE DG MOVE ws. uruchomienia i udostępnienia środowiska szkoleniowego dot. zarządzania zgłoszeniami delegowania (Posting Declaration Training Environment – PDTE).

Wg KE jest to osobne środowisko stworzone w celu zapoznania się z nowym portalem i podzielenia się wiedzą uzyskaną podczas oficjalnych szkoleń. Komisja przypomniała również, że oficjalny pre-launch środowiska produkcyjnego planowany jest na drugą połowę stycznia 2022 r., o czym ma zamiar poinformować w osobnym komunikacie.

Link do aplikacji: https://www.postingdeclaration-training.eu/landing

Poniżej kilka przydatnych informacji dotyczących tej platformy szkoleniowej, przekazanych przez DG MOVE:
1.       DANE:
a.       Należy podkreślić, że jest to środowisko nieprodukcyjne; w związku z tym Komisja nie zaleca wprowadzania żadnych danych osobowych.
b.       Ponadto, żadne dane nie będą migrowane do środowiska produkcyjnego.
2.       POLE:
a.       Niektóre pola, na razie obowiązkowe, zostaną ustawione jako opcjonalne; zostanie to uwzględnione w przyszłej wersji.
b.       Pola adresowe nie mogą zawierać znaków specjalnych (cudzysłów, myślnik, ukośnik etc.); zostanie to omówione w przyszłej wersji.
c.       Niektóre formaty numerów telefonów nie są akceptowane przez system. Jeśli tak jest, użytkownik może użyć numeru telefonu ustawionego jako przykład w komunikacie o błędzie: zostanie to omówione w przyszłej wersji. Obecnie akceptowane są tylko numery telefonów komórkowych. Jak zapewnia KE problem jest obecnie  w trakcie rozwiązywania.
3.       BŁĘDY:
a.       Przy pierwszym logowaniu, po utworzeniu konta EU Login, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że użytkownik nie ma przypisanych żadnych uprawnień. W takim przypadku użytkownik może po prostu kliknąć na „reload the application” i spróbować ponownie.
b.       Podczas importowania zbyt wielu sterowników jednocześnie, po 30 sekundach może zostać wyświetlony błąd „timeout”, ale proces będzie kontynuował import sterowników w tle. Dla przypomnienia, podczas korzystania z szablonu Excel do importu kierowców, wszystkie zakładki muszą zostać usunięte, z wyjątkiem arkusza Szablon.
4.       INTERAKCJE z IMI:
a.       Komunikaty pomiędzy portalem a IMI zostały wyłączone w środowisku szkoleniowym.
5.       TŁUMACZENIA:
a.       Trwają prace nad tłumaczeniem publicznego interfejsu na wszystkie 24 języki urzędowe UE. Jeśli tłumaczenie nie będzie dostępne, wyświetlana będzie wersja angielska.

Ponadto od 6 stycznia 2022 r. podróżujący mogą swobodnie wjechać do Irlandii przy okazaniu jednego z następujących dokumentów:

 • w przypadku nieposiadania Unijnego Certyfikatu COVID potwierdzającego zaszczepienie lub wyzdrowienie, należy okazać negatywny wynik testu RT-PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem do Irlandii.
 • posiadając dowód zaszczepienia lub wyzdrowienia z COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nie ma obowiązku przedstawiania wyniku testu antygenowego/RT-PCR.

  W sytuacji, gdy dana osoba jest zobowiązana do przedstawienia dowodu negatywnego wyniku testu RT-PCR przed podróżą, a nie jest w stanie tego zrobić z powodu utrzymującego się dodatniego wyniku testu RT-PCR po wyzdrowieniu, wówczas pozytywny wynik test RT-PCR będzie dopuszczalny, jeśli został wykonany w okresie między 180 a 11 dni przed przybyciem do Irlandii. Z wykonania testu są zwolnione są m. in. osoby, które podróżują w ramach swoich obowiązków i są: pracownikami transportu międzynarodowego posiadającymi zaświadczenie z załącznika 3, kierowcami samochodów ciężarowych lub członkami załogi lotniczej lub morskiej.

  Źródło: https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/
  Koronawirus – sytuacja w Irlandii i zalecenia dla podróżujących – Polska w Irlandii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

  Dodatkowo, Słowenia skróciła ważność testów uprawniających do zwolnienia z kwarantanny przy wjeździe do Słowenii. Za spełniające kryterium PCT uznawane są osoby, które okażą:

 • nie starszy niż 48 godziny negatywny wynik wykonanego w laboratorium testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 24 godziny szybki test antygenowy
  albo
 • zaświadczenie, że są ozdrowieńcami, czyli okażą pozytywny wynik testu RT-PCR wykonanego w czasie od 10 dni do 180 dni przed planowanym wjazdem lub zaświadczenie lekarskie, gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 10 dni i mniej niż 180 dni poprzedzających wyjazd.
  albo
 • potwierdzenie lekarskie, że otrzymały dwie dawki (ew. kombinację dwóch dawek różnych szczepionek dwudawkowych) szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki szczepionki jednodawkowej.
  albo
 • zaświadczenie lekarskie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 8 miesięcy od daty zachorowania na Covid-19.

  Kierowcy w transporcie międzynarodowym przejeżdżający przez Słowenię tranzytem (do 12 godz.) są zwolnieni z wymogu PCT tylko w przypadku świadczenia pracy (załadunek lub rozładunek towaru itp.) w ramach usługi transportu międzynarodowego i podczas korzystania z pilnych usług na stacji benzynowych (tankowanie paliwa, zakup niezbędnych produktów, korzystanie z toalety, korzystanie z kompresora itp.), nie mogą natomiast bez spełnienia kryterium PCT udać się do baru/kawiarni/restauracji prowadzonej przez stację benzynową.

  Więcej informacji: Certyfikaty covidowe – jedynym sposobem swobodnego i bezpiecznego korzystania z usług i podróżowania po Słowenii – Polska w Słowenii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

About Administrator