Informacje o sytuacji transportowej z dnia 12 października 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19, uprzejmie informuję, że na Łotwie podjęto decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Decyzja weszła w życie w poniedziałek 11.10. br. oraz będzie obowiązywać przez 3 miesiące. Stan wyjątkowy ogłasza Rada Ministrów na czas określony, ale nie dłużej niż na okres trzech miesięcy. Rada Ministrów może odwołać decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przed upływem określonego terminu, jeżeli zagrożenie dla państwa ustało (tj. zostało wyeliminowane lub przezwyciężone). Więcej informacji: Stan wyjątkowy na Łotwie od 11.10! – Polska na Łotwie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ponadto stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do dn. 31 grudnia 2021 r. Od 15 października 2021 r. wymóg posiadania certyfikatu unijnego (tzw. paszport covidowy, green pass) potwierdzający zaszczepienie co najmniej 1 dawką / lub ozdrowienie / lub negatywny wynik testu, jest rozszerzony na miejsca świadczenia pracy w przypadku każdej osoby podejmującej jakąkolwiek aktywność zawodową w sektorze publicznym lub prywatnym na terytorium Włoch (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia). Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch

About Administrator