Informacje o sytuacji transportowej z dnia 12 lipca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19, uprzejmie informuję, że od 14 lipca br. ulegają zmianie warunki wjazdu na Maltę.

Wjazd na Maltę będzie dozwolony wyłącznie dla osób zaszczepionych przeciw Covid-19, posiadających jeden z poniżej wymienionych certyfikatów szczepienia:
– maltański certyfikat szczepienia
– Unijny Certyfikat Covid/EU Digital Covid Certificate (od drugiej dawki szczepionki musi upłynąć min. 14 dni)
– potwierdzenie zaszczepienia dwiema dawkami, wydane przez brytyjski National Health Service.

Z obowiązku posiadania certyfikatu szczepienia zwolnione będą dzieci w wieku poniżej 5 lat oraz, w określonych przypadkach, dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Szczegółowe informacje nt. zasad wjazdu na Maltę są publikowane na stronie internetowej maltańskiego Ministerstwa Zdrowia https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx?fbclid=IwAR3NQJewRLMAAynVTPh1w1WMV9LTbLZ2424qj7Z5Kk5p2152oFMihRsS3o8 oraz Ambasady RP w Valletcie https://www.gov.pl/web/malta/aktualizacja-komunikatu-dla-podrozujacych3

Ponadto każda osoba przybywająca na Litwę, powinna:
– do 48 h przed wjazdem zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.
– przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu wymazowego w kierunku SARS-CoV-2 – PCR (72 godziny licząc od wykonania testu przed przekroczeniem granicy z Litwą) lub testu antygenowego (48 godzin licząc od wykonania testu przed przekroczeniem granicy z Litwą). Testy serologiczne nie są akceptowane. Negatywny wynik testu na COVID-19 zwalnia z kwarantanny.

Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/litwa/informacje-dla-podroznych

W ramach uzupełnienia informacji z europejskiego raportu oraz w nawiązaniu do informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, poniżej przesyłam informacje od strony słoweńskiej.

Nowe rozporządzenie, obowiązujące od 15 lipca, znosi wyjątki dla pracowników w transporcie międzynarodowym wjeżdżających do Słowenii, w tym dla pracowników w tranzycie.

Każda osoba wjeżdżająca do Słowenii, bez względu na pochodzenie lub cel podróży, jest zobowiązana do przedstawienia dokumentu (np. EUDCC) potwierdzającego negatywny wynik testu (PCR 72h, HAG 48h), zaszczepienie lub przebycie choroby COVID-19. W przeciwnym razie zostanie skierowana na kwarantannę.

Szczegóły dostępne w:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2426/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zazajezitve-in- obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

About Administrator