Informacje o sytuacji transportowej z dnia 11 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, w załączeniu przekazuję informację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą opłat wprowadzonych przez władze białoruskie za przekraczanie granicy w polsko-białoruskich przejściach granicznych, zlokalizowanych w obwodzie brzeskim.

Przedmiotowa opłata pobierana jest w wysokości „jednej jednostki bazowej” (29 rubli białoruskich)od każdego środka transportu wyjeżdżającego z terytorium Republiki Białorusi bez względu na liczbę osób nim podróżujących. W obwodzie brzeskim pobór opłat rozpoczął się 1 lipca 2021 roku, zgodnie z wcześniej przyjętymi decyzjami władz lokalnych. Pieniądze pozyskane z tej opłaty zostaną przeznaczone na walkę z pandemią koronawirusa.

Decyzja o wprowadzeniu opłat za przekroczenie granicy została przyjęta przez lokalną Radę Deputatów i będzie obowiązywała do 1 stycznia 2023 roku. Miejscowy podatek dotyczy pojazdów należących zarówno do różnego rodzaju organizacji, osób fizycznych, jak i indywidualnych przedsiębiorców. Z opłaty zwolnione są:

  • pojazdy, którymi podróżują osoby udające się na uroczystości pogrzebowe, sprowadzające zmarłych;
  • obywatele państw trzecich i bezpaństwowców, którzy wjeżdżają na podstawie postanowień władz Białorusi;
  • obywatele państw trzecich w reżimie bezwizowym, którzy wjeżdżają i wyjeżdżają z Białorusi w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Słowiański Jarmark w Witebsku”;
  • obywatele państw trzecich, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności;
  • obywatele państw trzecich, wyjeżdżający z kraju po zakończeniu leczenia w sanatoriach na Białorusi.

Opłatę za przekroczenie granicy można uiścić w banku, a także za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej w telefonie komórkowym. Do tego celu dedykowany został elektroniczny system poboru opłat ERIP, gdzie kierowca wpisuje numer rejestracyjny pojazdu, numer paszportu kierowcy i wnosi opłatę w wysokości 29 rubli białoruskich.

About Administrator