Informacje o sytuacji transportowej z dnia 11 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 uprzejmie informuję, że 10 marca br. władze federalne Szwajcarii ogłosiły aktualizację listy państw i regionów wysokiego ryzyka, która wejdzie w życie 22 marca br.

Do listy dodano Polskę, co oznacza, że od 22 marca br. osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z Polski będą zobowiązane:

– wypełnić przed przyjazdem elektroniczny formularz rejestracyjny,
– posiadać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2,
– po przyjeździe do Szwajcarii zgłosić w ciągu dwóch dni swój przyjazd odpowiednim władzom kantonalnym,
– odbyć kwarantannę.

Z wymogu przeprowadzania badań i kwarantanny zwolnieni są, m.in.:

– pasażerowie tranzytowi, którzy spędzili mniej niż 24 godziny w państwie lub obszarze o podwyższonym ryzyku infekcji.
– pasażerowie tranzytowi, którzy wjeżdżają do Szwajcarii w celu przejazdu przez ten kraj.
– osoby, które w ramach swojej działalności zawodowej przewożą pasażerów lub towary przez granicę.

Komunikat dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/szwajcaria/od-22-marca-kwarantanna-po-przyjezdzie-z-polski oraz https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

Ponadto Ambasada RP w Podgoricy opublikowała na swojej stronie internetowej aktualne warunki wjazdu na terytorium Czarnogóry. Komunikat dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/czarnogora/aktualne-warunki-wjazdu-na-terytorium-czarnogory

W ramach uzupełnienia informacji z europejskiego raportu oraz w nawiązaniu do informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję, że od niedzieli 14 marca 2021 r. od godz. 0.00 Portugalia nie będzie już uznawana przez rząd niemiecki za obszar wysokiego ryzyka występowania wirusa COVID-19.

Regiony Algarve, Lizbona i Madera zostaną zakwalifikowane do obszarów „zwykłego” ryzyka. Regiony Azory, Alentejo, Centro i Norte nie będą już w ogóle klasyfikowane jako obszary ryzyka.

Ponadto następujące regiony nie będą już uważane za obszary ryzyka:

– w Danii: region Nordjylland
– w Hiszpanii: wspólnoty autonomiczne Castilla La Mancha, Walencja, Estremadura, Baleary, La Rioja i region Murcja.

Następujące regiony zostaną uznane za obszary „zwykłego” ryzyka:

– w Finlandii – region Wysp Alandzkich
– we Francji – terytorium zamorskie Gwadelupy.

Należy pamiętać, że ze względu na wysokie wskaźniki zachorowalności Włochy i Polska mogą zostać ogłoszone obszarami wysokiego ryzyka pod koniec następnego tygodnia, chyba że wskaźniki zachorowalności spadną.

Szczegóły dotyczące przepisów obowiązujących w poszczególnych regionach dostępne są w załączeniu.

Zwracam szczegółną Państwa uwagę na informację dotyczącą Polski, zgodnie z którą Polska może zostać sklasyfikowana jako „high incidence area” jeśli współczynniki zakażeń nie spadną.

Uznanie Polski za „high incidence area” oznaczałoby że kierowcy przybywający z Polski do Niemiec musieliby posiadać negatywny wynik testu na obecność Sars-Cov-2 w przypadku gdy ich pobyt na terytorium Niemiec byłby dłuższy niż 72 godziny.

W przypadku gdy pobyt ten byłby krótszy niż 72 godziny kierowcy byliby wyłączeni z tego wymogu. Wyłączenie obowiązywałoby również w odniesieniu do kierowców którzy spędzili na obszarze określonym jako „high incidence area” mniej niż 72 godziny.

Powyższe informacje zostały zweryfikowane w kontaktach resortu infrastruktury ze stroną niemiecką.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych warunków wjazdu do Niemiec można znaleźć na stronach:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=42FFCE5E8A3FAD37877EAB900B4629EA.internet061
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Germany

About Administrator