Informacje o sytuacji transportowej z dnia 10 listopada 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję informację strony austriackiej o nowych zasadach obowiązujących od 8 listopada br.Zgodnie z wcześniejszym komunikatem, od 8 listopada br. pracownicy, właściciele i operatorzy mogą wchodzić do miejsca pracy (gdzie nie można wykluczyć kontaktu fizycznego z innymi ludźmi) tylko z potwierdzeniem testu, wyzdrowienia lub szczepienia (wg klasyfikacji niemieckiej: 3G, brytyjskiej: TRV). Za kontakty w rozumieniu powyższego zdania, nie uznaje się maksymalnie dwóch kontaktów fizycznych dziennie, odbywających się na zewnątrz i nie dłuższych niż 15 minut każdy (np. kierowcy zawodowi). Od 1 do 14 listopada br. brak certyfikatu 3G-/TRV można zastąpić zakładając maskę FFP2:

· za test uznaje się oficjalny certyfikat w języku niemieckim lub angielskim – test antygenowy nie starszy niż 24 godziny, test PCR nie starszy niż 72 godziny (oficjalny dowód na obecność przeciwciał lub testy wykonywane samodzielnie nie są już akceptowane),
· za wyzdrowienie uznaje się posiadanie oficjalnego świadectwa wyzdrowienia w języku niemieckim lub angielskim nie starszego niż 180 dni,
· szczepienie oznacza posiadanie urzędowego zaświadczenia w języku niemieckim lub angielskim o przyjęciu drugiej lub trzeciej dawki szczepienia, nie starszego niż 360 dni (od 06.12.2021) dla szczepionek dwudawkowych, lub o przyjęciu drugiej lub trzeciej dawki nie starszego niż 270 dni oraz 360 dni (od 06.12.2021) w przypadku preparatów jednodawkowych,
· przebyte zakażenie oraz jedno lub więcej szczepień nie starszych niż 360 dni (od 06.12.2021) są również traktowane jako ważne szczepienie.

Samoloty, pociągi, ciężarówki, autobusy i autokary, taksówki, statki nie są wyłączone z powyższego wymogu.

Ponadto ze względu na rosnącą liczbę nowych infekcji, do restauracji i hoteli mogą wejść tylko osoby, które zostały zaszczepione lub wyzdrowiały (wg klasyfikacji niemieckiej: 2G, brytyjskiej: RV). W przypadku przyczyn zawodowych, których nie można odłożyć w czasie, do hoteli mogą wejść osoby, które zostały poddane testom PCR, zaszczepione lub wyzdrowiałe (niemiecki: 3G, angielski: TRV; nie dotyczy restauracji).

Do 05.12.2021 włącznie, szczepienie + max. 72-godzinny test PCR jest uważany za 2G.

Zakup surowców i towarów na stacji benzynowej lub w miejscu odpoczynku jest konieczny przy użyciu maski FFP2, spożywanie jedzenia i napojów jest możliwe tylko przy 2G.

About Administrator