Informacje o sytuacji transportowej z dnia 1 września 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem władz Republiki Chorwacji, do 15.09.2021 r. przedłużono obowiązywanie przepisów dotyczących zasad i obostrzeń przy przekraczaniu granicy państwowej RCh.Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/chorwacja/zasady-wjazdu-do-chorwacji-obowiazujace-do-dnia-15092021-r
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20granica,%203.%20izmjena.pdf
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20prelazak%20granice,%20nova.pdf

Ponadto od 6 września 2021 r. do wjazdu na terytorium Republiki Albanii konieczny będzie jeden z następujących dokumentów:
– Certyfikat potwierdzający przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciw SARS-COV-2, w którym od dnia pełnego szczepienia minęły co najmniej dwa tygodnie;
– Certyfikat/potwierdzenie przejścia infekcji COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
– Wyniki testu RT-PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem na terytorium kraju;
– Negatywny wynik szybkiego testu antygenowego przeprowadzonego 48 godzin przed wjazdem na terytorium kraju.

Powyższe zasady obowiązują osoby powyżej 6-ego roku życia, jak również podróżnych przejeżdżających przez terytorium Albanii tranzytem. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/albania/koronawirus-w-albanii-informacje-i-zalecenia2

About Administrator