Informacje o sytuacji transportowej z dnia 1 października 2021 r.

Na podstawie informacji z Komisji Europejskiej przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury, uprzejmie informuję o tymczasowym wyłączeniu dot. przepisów o czasu pracy i odpoczynku kierowców, wprowadzonym w Zjednoczonym Królestwie, zgodnie z Umową o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią.

Rozluźnienie przepisów obowiązuje od 4 do 31 października 2021 r., w stosunku do wszystkich kierowców transportu ciężkiego przemieszczających się w Wielkiej Brytanii. Uzasadnieniem są wyjątkowe okoliczności wynikające z braku kierowców samochodów ciężarowych oraz związane z tym zakłócenie zapewnienia dostaw paliw w sektorze transportowym, powodujące dotkliwe konsekwencje dla łańcucha dostaw.

Informacja zostanie opublikowana pod linkiem: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/temporary-relaxation-drivers.pdf

About Administrator