Informacje o sytuacji transportowej z dnia 1 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazuję, że rząd duński przedłużył do 28 lutego br. restrykcje wjazdowe do Danii dla podróżujących ze wszystkich krajów świata. Więcej informacji podaje strona https://www.gov.pl/web/dania/nowe-obostrzenia-dotyczace-podrozy-do-danii

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, od 31 stycznia br. również władze portugalskie wprowadzają restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej, które obowiązywać będą do 14 lutego br. Szczegółowe informacje i pełna treść rozporządzenia:
https://www.gov.pl/web/portugalia/ograniczenia-w-miedzynarodowym-ruchu-powietrznym-do–z-portugalii-kontynentalnej

Dodatkowo obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji został przedłużony do dnia 15.02.2021 roku. https://www.gov.pl/web/chorwacja/wjazd-do-chorwacji-tylko-z-testem-na-sars-cov2

Od niedzieli 31.01.2021 godz. 0:00 weszły też w życie restrykcje w podróżach z i do Francji:

  •     zakaz podróży między Francją a państwami niebędącymi członkami UE i Strefy Schengen bez ważnego i uzasadnionego powodu;
  •     obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR dla wszystkich podróżnych z obszaru UE i Strefy Schengen z wyjątkiem kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów oraz pracowników transgranicznych.

Szczegóły pod adresem: https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus—informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wzrostem liczby ognisk zakażeń COVID-19 w Hiszpanii stan alarmowy obowiązuje na terytorium kraju do 9 maja 2021 roku. Wprowadzenie w życie zasad określonych w przyjętym dekrecie oraz podejmowanie decyzji odnośnie do dalszych konkretnych rozwiązań pozostaje w gestii władz regionalnych. Aktualne zasady publikowane są na stronie: https://www.gov.pl/web/hiszpania/komunikat-dla-podrozujacych-do-hiszpanii–aktualizacja-29012021-r

Ponadto, decyzją z 27 stycznia br. Rada Federalna Szwajcarii postanowiła zmienić zasady wjazdu na terytorium kraju, jak również odbywania kwarantanny po przyjeździe (w tych przypadkach, których obowiązek kwarantanny dotyczy). Od 8 lutego wszyscy przyjeżdżający do Szwajcarii, nawet z państw i regionów spoza listy obszarów wysokiego ryzyka (a więc również z Polski), będą zobowiązani:

  • okazać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa SARS-CoV-19 w przypadku podróży samolotem (przed wejściem na pokład),
  • zarejestrować się za pomocą elektronicznego formularza w przypadku podróży komunikacją zbiorową (tj. samolotem, pociągiem, autobusem, statkiem).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/szwajcaria/od-8-lutego-nowe-zasady-wjazdu-do-szwajcarii.

W załączeniu przesyłam do Państwa wiadomości tekst aktu prawnego, który reguluje te kwestie – art. 8 lit. b zwalnia kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym z obowiązku posiadania wyniku testu PCR.

About Administrator