Informacja dla przedsiębiorców w transporcie drogowym

W związku z wprowadzoną od 15.03.2020 r. obowiązkową 14-dniową kwarantanną dla osób wracających do Polski, Ministerstwo Zdrowia zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wypełniającym karty lokalizacyjne informacji o zmianie w wypełnianiu formularzy.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, osoba wypełniająca kartę lokalizacyjną powinna w miejscu adres zamieszkania wskazać miejsce odbywania kwarantanny.

Stosowanie tej zasady umożliwi służbom sanitarnym kontakt z osobami odbywającymi kwarantannę.

About Administrator