Gniazda RS, miejsca postojowe dla gabarytów na MOPach oraz ujednolicenie skrajni wysokiej

Pomimo, iż koronawirus zawładnął naszym życiem oraz przekazem medialnym informujemy, iż na bieżąco działamy także w standardowym zakresie mającym wpływ na działalność firm ponadgabarytowych.

W ostatnim czasie złożyliśmy wniosek do GDDKIA z prośbą, aby:

  • standardem przy budowaniu i remontowaniu nowych odcinków dróg było montowanie znaków drogowych w gniazdach umożliwiających szybki demontaż infrastruktury drogowej. Serdecznie dziękuję za aktywność i wsparcie otrzymane od Pana Wojciecha Gronowskiego reprezentującego Industrial Plant Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce  – firma zrzeszona w OSPTN od wielu lat. GDDKIA zobowiązała się poddać analizie wymóg stosowania gniazd i ponownego wpisania do Wzorcowych Dokumentów Kontraktowych.
  • nowe inwestycje drogowe przewidywały dedykowane miejsca postojowe dla pojazdów ponadgabarytowych na MOP’ach. Niestety blokadą okazało się finansowanie takich przedsięwzięć oraz warunki jakim powinny odpowiadać drogi publiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra. Niemniej jednak GDDKIA jest świadoma potrzeb związanych z postojem pojazdów nienormatywnych i w miarę możliwości będą przewidywane miejsca postojowe wzdłuż jezdni manewrowych.
  • skrajnia wysoka obiektów mostowych wynosiła co najmniej 5 metrów. W odpowiedzi GDDKIA wskazała, że rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku reguluje wysokość skrajni drogi – 4,7 m nad drogą klasy autostrada, droga ekspresowa lub droga krajowa, przy czym drogi finansowane przez GDDKIA zostały poddane wyższym wymogom zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkownym. Zgodnie z kontraktami w formule Projektuj i Buduj wymaga się, aby skrajnia pionowa dla autostrad i dróg ekspresowych wynosiła co najmniej 5 metrów (!), a dla pozostałych dróg była większa o 20 cm niż stanowi minimum wskazane w rozporządzeniu z 1999 roku (odpowiednio 4,6 m dla dróg klasy G lub Z, 4,5 m dla dróg L lub D).

Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa:

About Administrator