Gdynia i Zamość – OSPTN interweniuje w sprawie budowy dróg

Budowa tzw. Czerwonej Drogi do portu morskiego w Gdyni to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, która znacząco może poprawić przepustowość i dostępność portu w Gdyni.

Droga Czerwona to trasa, która ma zapewnić bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z istniejącymi drogami, w tym z trasą ekspresową S6. Dwujezdniowy odcinek ma prowadzić z Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia (do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta).

W czerwcu 2022 roku OSPTN podjęło stosowne kroki mające na celu zwrócenie uwagi Ministerstwa Infrastruktury, GDDKIA oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego o potrzebach transportu ponadgabarytowego.

Aktualny stan i możliwości Estakady Kwiatkowskiego znacząco utrudniają, a wręcz uniemożliwiają, pełne wykorzystanie portu morskiego w Gdyni do potrzeb transportu ponadgabarytowego.

Cieszymy się, że nasza interwencja została dostrzeżona a inwestycja zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem specyfiki transportów ponadgabarytowych.

Zobacz odpowiedź GDDKiA!

W lipcu 2022 roku OSPTN wystąpiło do Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu z prośbą o rewizję rozwiązań na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym (tzw. ronda) wzdłuż DK 74.

Zachęcamy, aby informować OSPTN o planowanych budowach lub remontach dróg w Twoim okręgu. Wspólnie zadbamy o stosowanie takich rozwiązań drogowych, które usprawnią i ułatwią przejazd pojazdami nienormatywnymi.

About Administrator