GDDKiA: odbiór zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, GDDKiA wprowadza ograniczenie wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA do niezbędnego minimum. W zakresie wydawanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych informuję, iż wszelka korespondencja będzie odbywała się drogą elektroniczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o której mowa w Kodeksie postepowania administracyjnego, drogą tradycyjną w postaci przesyłki nadanej poczta polska lub faksem.

Droga e-mail będą przekazywane wszelkie bieżące informacje w prowadzonych sprawach.

W związku z powyższym osobisty kontakt z pracownikami wydającymi zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych nie będzie możliwy.

Informujemy, że w siedzibie GDDKiA O/Poznań nie będzie możliwości osobistego odbioru zezwoleń, po przygotowaniu i podpisaniu zezwolenia będą do Państwa wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres.

Proszę o zapoznanie się i zastosowanie.

Więcej informacji: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36947/Ograniczenie-wstepu-oraz-poruszania-sie-interesantow-w-siedzibach-GDDKiA

About Administrator