GDDKIA informuje o utrudnieniach dla gabarytów (DK 11, A2)

GDDKiA o. Poznań informuje o utrudnieniach w dostępności dróg dla transportu ponadgabarytowego.

–> Rejon w Chodzieży informuje, że do dnia 30.09.2023 r. w ciągu DK 11 w m. Oborniki będzie prowadzony remont nawierzchni. W tym okresie nie będzie możliwy przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

–> Zamieszczamy aktualną listę planowanych i istniejących utrudnień i remontów na odcinku A2 zarządzanym przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A.:

1. Na odcinku od węzła Świecko do węzła Nowy Tomyśl – wymiana warstwy ścieralnej w ciągu autostrady A2 na obiektach inżynierskich – ograniczenie szerokości pojazdów do 5,0 m. Utrudnienia w terminie 24.04 – 30.11.2023 r.

2. Węzeł Jordanowo planowany remont nawierzchni łącznic węzła w miesiącu październiku – zamknięcie łącznic węzła; brak możliwości przejazdu. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany po wyborze Wykonawcy robót.

3. Remont nawierzchni węzła Poznań Zachód – w terminie 06.08 – 04.09.2023 r. – zakres utrudnień:
· zamknięcie łącznic węzła; brak możliwości przejazdu (06.08 – 04.09.2023)
· ograniczenia szerokości jezdni głównej w kierunku Warszawy do 4,0 m (06 – 20.08.2023)
· ograniczenia szerokości jezdni głównej w kierunku Świecka do 5,0 m (06 – 20.08.2023)
· ograniczenia szerokości jezdni głównej w kierunku Warszawy do 5,0 m (20.08 – 04.09.2023)
· ograniczenia szerokości jezdni głównej w kierunku Świecka do 4,0 m (20.08 – 04.09.2023)

4. Odcinek od węzła Nowy Tomyśl do węzła Poznań Zachód – utrudnienia w terminie 05.09 – 15.10.2023 r. – ograniczenie szerokości pojazdów w kierunku Warszawy do 4,0 m i w kierunku Świecka do 5,0 m

5. Remont nawierzchni węzła Poznań Luboń – okresowe zamknięcia łącznic węzła terminie wrzesień – październik 2023 r. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany po wyborze Wykonawcy robót.

6. Remont obiektów inżynierskich pomiędzy węzłami Września i Słupca w terminie 10.06 – 31.12.2023 r, ograniczenie szerokości pojazdów do 3,5 m,

7. Remont obiektu MA-68 pomiędzy węzłami Sługocin i Modła – ograniczenie szerokości dla pojazdów w kierunku Warszawy do 5,0 m, w kierunku Świecka do 3,5 m w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

8. Remont wiaty PPO Lądek (pomiędzy węzłami Słupca i Sługocin) – możliwe utrudnienia w przejeździe pojazdów nienormatywnych w wybrane dni w miesiącach do 30.09.2023 r. – należy liczyć się z opóźnieniami w realizacji przejazdu przez bramkę PPO

9. Remont pasów dla pojazdów nienormatywnych na PPO Lądek – remont nawierzchni pasów dla pojazdów nienormatywnych w terminie 16 – 20.08.2023 r. oba kierunki, przejazd pojazdów nienormatywnych nie będzie możliwy; brak przejazdu dla pojazdów o szerokości powyżej 2,5 m;

About Administrator