Francja – zniesienie niektórych zakazów prowadzenia pojazdów powyżej 7,5 tony

18 maja br. rząd francuski opublikował rozporządzenie (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/18/TRET2011883A/jo/texte) znoszące zakazy prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony aby umożliwić określony ruch towarowy podczas świąt Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Od 20 maja godz. 16:00 do 21 maja godz. 24:00 i od 31 maja godz. 22:00 do 1 czerwca godz. 24:00  zniesione są zakazy jazdy dla następujących kategorii pojazdów:

  • pojazdy przewożące żywność i produkty przeznaczone do żywienia ludzi i zwierząt, higieny oraz zdrowia ludzi lub zwierząt, a także wszystkie produkty, materiały lub komponenty niezbędne do ich rozwoju, produkcji i dostępności;
  • pojazdy przewożące materiały, produkty, sprzęt, maszyny, narzędzia, paliwa lub płyny używane do wszelkich robót użyteczności publicznej lub budowy budynków zamieszkania zbiorowego
  • pojazdy przewożące wytworzone produkty, w tym wszystkie produkty i materiały lub komponenty niezbędne do ich rozwoju, produkcji i dostępności
  • pojazdy przewożące przesyłki kurierskie

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem z 2 maja br. został zniesiony zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony od 20 maja godz. 16:00 do 21 maja godz. 24:00 i od 31 maja godz. 22:00 do 1 czerwca godz. 24:00 dla pojazdów przeprowadzających przeprowadzki (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842208)

About Administrator