Francja – warunki regulujące wjazd na terytorium Francji

Wydział Konsularny Ambasady RP we Francji uprzejmie informuje, że z dniem 15 czerwca 2020 r. Francja zniosła ograniczenia wjazdu na swoje terytorium dla podróżnych przekraczających granicę wewnętrzną tj. przybywających z państw Unii Europejskiej, Szwajcarii, Andorry, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, Watykanu oraz San Marino. W stosunku do tych podróżnych nie ma obowiązku odbycia kwarantanny lub posiadania oświadczenia o celu podróży

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ambasady: https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus—informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje

Ambasada Francuska w Polsce zaleca aby kierowcy w transporcie międzynarodowym – obywatele państw spoza UE (tj. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, itd.) zatrudnieni w Polsce nadal posiadali przy sobie formularz “justificatif de déplacement professionalnel” (w załączniku) – wypełniony i podpisany przez pracodawcę, uzasadniający ich poruszanie się po Francji z przyczyn zawodowych i okazywali na żądanie francuskich służb kontrolnych.

About Administrator