Francja – stan wyjątkowy – wzory zaświadczeń

Nawiązując do wcześniejszych wiadomości (poniżej) przypominamy,  że od soboty 17 października br. obowiązują we Francji nowe ograniczenia, w tym godzina policyjna (od 21:00 do 06:00) w regionie Ile-de-France (Paryż i okalające departamenty) i ośmiu innych metropoliach we Francji (Lille, Lyon, Aix-Marseille, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne et Rouen)Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania nie dotyczy osób wykonujących w tym czasie obowiązki zawodowe, w tym kierowców ciężarówek. Należy jednak posiadać odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające konieczność podroży po godzinie 21 – Le justificatif de déplacement professionnel. 

Wzór tego zaświadczenia wraz z tłumaczeniem roboczym na język polski znajdziecie Państwo poniżej:

Należy podkreślić, że jeśli pracownik posiada zaświadczenie od pracodawcy – Le justificatif de déplacement professionnel, nie musi dodatkowo posiadać przy sobie zaświadczenia dla osób, które przebywają poza domem z innych uzasadnionych przyczyn – L’attestation de déplacement dérogatoire. Jednakże osoby prowadzące działalność na własny rachunek, którym nie można przedstawić takiego dowodu, muszą uzyskać zaświadczenie de l’attestation de déplacement dérogatoire poprzez zaznaczenie pierwszego powodu podróży.

Wzory obu ww. zaświadczeń dostępne są także na stronie władz francuskich: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Nieuzasadnione nieprzestrzeganie zakazu może skutkować karą pieniężną:

  • Pierwsze wykroczenie: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (np. w przypadku  braku zapłaty).
  • W przypadku kolejnego wykroczenia w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro, podwyższona do 450 euro (np. w przypadku  braku zapłaty)
  • Po 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro, podlegająca karze 6 miesięcy pozbawienia wolności.

About Administrator