Francja – rozporządzenie znoszące niektóre zakazy

Rząd francuski opublikował rozporządzenia znoszące niektóre zakazy prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony w następujących dniach:

  • 3 maja, od 7 maja godz. 16.00 do 8 maja godz. 24:00, od 9 maja godz. 16.00 do 10 maja godz. 24:00 – dla pojazdów przewożących przesyłki kurierskie (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842212)
  • od 20 maja godz. 16:00 do 21 maja godz. 24:00 i od 31 maja godz. 22:00 do 1 czerwca godz. 24:00  – dla pojazdów przeprowadzających przeprowadzki (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842208)
  • od 7 maja godz. 16.00 do piątku 8 maja godz. 24:00 oraz od 20 maja godz. 16.00 do 21 maja godz. 24:00 – dla następujących pojazdów:
     pojazdy przewożące wyłącznie żywność i produkty przeznaczone do żywienia ludzi i zwierząt, higieny oraz zdrowia ludzi lub zwierząt, a także wszystkie produkty, materiały lub komponenty niezbędne do ich rozwoju, produkcji i dostępności;
    – pojazdy przewożące materiały, produkty, sprzęt, maszyny, narzędzia w kontekście 
    wszelkich robót użyteczności publicznej lub budowy budynków zamieszkania zbiorowego

Źródło: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842204

About Administrator