Francja – nowe przepisy dot. COVID-19

Szanowni Państwo, zgodnie z informacjami otrzymanymi od TLP, informujemy, że we Francji wprowadzono nowy dekret określający specjalne działania/zasady w zakresie środków higeny, środków ostrożności by ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19 (Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire). Artykuł 6 tego dekretu odnosi się do transportu.

Link do dekretu: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&categorieLien=id

Przepisy te wskazują m.in, że w celu wykonywania czynności związanych z przewozem towarów kierowcy pojazdów transportowych, jak również personel w punktach załadunku lub rozładunku, muszą przestrzegać środków higieny i zachowania odstępu społecznego, zwanych „barierami”, określonych na poziomie krajowym. W przypadku gdy miejsca załadunku lub rozładunku nie są wyposażone w punkt wodny, miejsca te muszą być wyposażone w żel wodno-alkoholowy. Pojazd musi być wyposażony w zapas mydła i wody oraz jednorazowe ręczniki lub żel wodno-alkoholowy. Ponadto, kierowcy pojazdów transportowych nie można odmówić dostępu do miejsca załadunku lub rozładunku, włącznie z punktem wodnym, w którym takie miejsce jest przewidziane, ze względów zdrowotnych związanych z epidemią covid-19. Przekazywanie i podpisywanie dokumentów przewozowych odbywa się bez kontaktu między osobami. Dostawa jest realizowana do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę i wskazanego w dokumencie przewozowym.

Ponadto, każdy operator publicznego transportu zbiorowego jest zobowiązany do czyszczenia i dezynfekcji każdego pojazdu lub taboru kolejowego co najmniej raz dziennie. Firma podejmuje wszelkie odpowiednie środki, aby oddzielić kierowcę od podróżnych na odległość co najmniej jednego metra.

About Administrator