Europejski raport z ostatniej chwili: Kent traffic management leaflets

Drodzy Przewoźnicy i Kierowcy zawodowi!

Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały nowe zasady ruchu drogowego w przypadku zakłócenia funkcjonowania sieci drogowej w Kent. Zasady te nazwane „Operation Brock” będą dotyczyły pojazdów ciężarowych dużej ładowności o masie powyżej 7,5 t w przypadku poważnych zakłóceń usług z portu w Dover lub Eurotunelu.

Kierowcy pojazdów ciężarowych o dużej ładowności są zobowiązani prawnie do korzystania z oznaczonych tras, kiedy otrzymają takie polecenie, podczas przejazdów do portu w Dover i Eurotunelu.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.gov.uk/guidance/kent-traffic-management-on-m20-motorway-to-dover-and-eurotunnel

Należy zaplanować przejazd z uwzględnieniem przerw i okresów odpoczynku przed wjazdem do Kent, aby ograniczyć ryzyko przekroczenia limitu godzin przewidzianego dla kierowców w przypadku opóźnień spowodowanych kolejkami. Warto również mieć zapas żywności i wody.

Sprawdź, czy pojazd ciężarowy o dużej ładowności jest przygotowany do przekroczenia granicy

Przewoźnicy jadący do portu w Dover lub Eurotunelu muszą skorzystać z usługi sprawdzania pojazdu ciężarowego o dużej ładowności (Check an HGV), by:

  • uzyskać zezwolenie na wjazd do Kent, nawet jeśli pojazd jest pusty i mają oni zamiar przekroczyć granicę;
  • sprawdzić posiadanie odpowiednich dokumentów wwozu do UE i dla przewożonych dóbr.

Przewoźnicy, którzy nie skorzystają z usługi podczas przejazdu przez Kent lub którzy przedstawią niezgodną z faktami deklarację, mogą otrzymać grzywnę w wysokości 300 GBP.

Więcej informacji na temat usługi znajduje się na stronie https://www.gov.uk/check-hgv-border.

About Administrator